Dokumentazioa, datuak eta azterlanak

GeoPamplona

Merkataritza-bisorea ekintzaileendako nahiz lehendik dauden jardueretarako tresna bat da, aukera ematen duena hiriko enpresa-ehunduran dauden jarduera ekonomikoei buruzko informazioa kontsultatu eta ikusteko, bai eta eskuratu daitezkeen lokalak aurkitzeko ere.

Merkataritzako Plan Estrategikoa 2017-2021

Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorrak (zehazki, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Zerbitzuak) Iruñeko Hirirako Merkataritza Plan estrategiko bat prestatu zuen 2017an eta 2018an, 2017-2021 eperako. Plan horren dokumentua funtsezko tresna da hiriak sektore horren diagnostikoa egin eta dagozkion jarduerak eta politikak ezar ditzan.

2017-2021 aldirako Merkataritzako Plan Estrategikoaren jarduketa planak bost ardatz nagusi ezarri ditu (Hiri-eremua, Bezeroa, Ekintzailetza eta lehiakortasuna, Asoziazionismoa suspertzea eta Gobernantza), 15 jarduketa-ildo eta 50 ekintza.

Iruñeko merkataritzaren azterketa kuantitatiboa

2007-2014 urte-bitarteko jarduera ekonomikoaren txostena

2007tik 2014ko ekainera erabilgarri dauden lokalen txostenak

Auzokako Jarduera Komertzialeko Plana 2013-2015

Auzokako Jarduera Komertzialeko Plana prestatu du Iruñeko Udalak, hiriaren merkataritza-eredua finkatzeko eta banaketa komertziala arautzeko. 

Planaren helburuak:

  • Alde Zaharraren erakarmena eta Zabalgunearen ahalmen komertziala aprobetxatzea Iruñean Merkataritza Zentro Ireki handi bat sortzeko.
  • Hiriko eremu komertzial potentzialak zehaztea, ongi zedarritutako ardatzen bidez, kokapenaren, funtzio komertzialaren eta irudi kolektiboaren arabera. 
  • Hobetzea merkataritza-egituraren kalitatea eta aniztasuna, eta hobeto egokitzea eskaintza eskariari, inguru bakoitzaren bereizgarriak kontuan hartuz establezimendu komertzial bakoitzaren erakarmena areagotzeko.
  • Neurriak hartzea eremu eraiki berrietan denden sakabanaketa saihesteko.
     

Merkataritza-eskaerari buruzko azterlanak: 2009 eta 2012 urteak