Udal alorrak

Iruñeko Udala Alkatetzak 2019ko ekainaren 21ean emandako dekretuarekin bat antolatuta dago, eta hartan udal-kudeaketa Alkatetzako Alorrean eta zinegotzi ordezkarien esku dauden alorretan banatzen da.