Udal-aurrekontuak

Udalaren aurrekontuak

2024rako Aurrekontua Alkatetzak 2024ko martxoaren 27an emandako ebazpenaren bidez onetsi zen, eta bertan zehazten dira entitatez entitate, honako zenbateko hauek:

 • Iruñeko Udala: 266.909.922,79  €
 • Hirigintza Gerentzia: 10.222.600,00 €
 • Haur Eskolak: 13.913.000,00 € 

 

2023eko udal-aurrekontuak

2023rako Aurrekontua Alkatetzak 2022eko abenduaren 30n emandako ebazpenaren bidez onetsi zen, eta bertan zehazten dira entitatez entitate, honako zenbateko hauek:

 • Iruñeko Udala: 199.594.260,02 €
 • Hirigintza Gerentzia: 7.670.900,00 €
 • Haur Eskolak: 9.526.000,00 € 

Ikusi dokumentu osoa
 

 

OSOKO BILKURAK ONARTUTAKO ALDAKETAK

Iruñeko Udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan Europako dirulaguntzen bidez finantzatutako kreditu-Sorrerak. 2023ko apirilaren 5eko Osoko Bilkura

Kreditu-aldaketa Iruñeko Udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan, ukitutako diruzaintzako gerakinarekin finantzatua (Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzak).  2023ko martxoaren 17ko Osoko Bilkura

Kreditu-aldaketak Iruñeko Udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan, ukitutako diruzaintzako gerakinarekin finantzatuak (europako dirulaguntzak). 2023ko martxoaren 17ko Osoko Bilkura

Akats materialaren zuzenketa.  2023ko otsailaren 10eko Osoko Bilkura

Kreditu-sorrera iruñeko udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan, europako dirulaguntzen bidez finantzatua, auna proiekturako. 2023ko otsailaren 10eko Osoko Bilkura

Kreditu-sorrerak Iruñeko Udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan, dirulaguntzen bidez finantzatuak. 2023ko martxoaren 2ko Osoko Bilkura

Aldaketa Iruñeko Udalaren, Hirigintza Gerentziaren eta Haur Eskolen aurrekontu luzatuetan, inbertsioak egiteko. 2023ko otsailaren 10eko Osoko Bilkura

Goranzko doikuntzak Iruñeko Udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan. 2023ko otsailaren 10eko Osoko Bilkura

Diruzaintzako geldikinen bidez finantzatutako aurrekontu-aldaketak.- bigarren aplikazioa, 2023ko bigarren seihilekoari dagokiona. 2023ko urriaren 26ko Osoko Bilkura
 

Kreditu-aldaketak iruñeko udalaren eta haur eskolen erakunde autonomoaren aurrekontuetan. 2023ko urriaren 26ko Osoko Bilkura
 

Mailegu bidez finantzatutako aldaketaren aplikazioa aldatzea eta kreditu-sorrera baliogabetzea, biak ala biak 2023/02/10eko osoko bilkuran onetsiak. 2023ko urriaren 26ko Osoko Bilkura
 

Kreditu-aldaketak Iruñeko Udalaren eta haur eskolen erakunde autonomoaren aurrekontuetan. 2023ko urriaren 26ko Osoko Bilkura
 

Iruñeko udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan europako dirulaguntzen bidez finantzatutako kredituak sortzea. 2023ko urriaren 5eko Osoko Bilkura
 

Iruñeko udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan europako dirulaguntzen bidez finantzatutako 205.743,43 euroko kredituak sortzea, gizarte-zerbitzuen modernizazio digitalerako. 2023ko urriaren 5eko Osoko Bilkura

Aurrekontu-aldaketak, diruzaintzako geldikinen bidez finantzatuak eta kreditu-sorrerak, dirulaguntzen bidez finantzatuak. 2023ko maiatzaren 11ko Osoko Bilkura

Kreditu-sorrerak Iruñeko udalaren eta haur eskolen erakunde autonomoaren 2023ko aurrekontu luzatuetan, Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzen bidez finantzatuta. 2023ko maiatzaren 4ko Osoko Bilkura. 2023ko maiatzaren 4ko Osoko Bilkura

Dirulaguntzen bidez finantzatutako kreditua sortzea Iruñeko Udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan, Belosoko aldapan barna Iruña eta Burlata lotuko dituen oinezkoendako eta txirrindulariendako biderako, eta ecozine proiekturako. 2023ko maiatzaren 4ko Osoko Bilkura

Kreditu-sorrera iruñeko udalaren 2023ko aurrekontu luzatuan, nafarroako gobernuaren dirulaguntzen bidez finantzatua, san frantzisko ikastetxe publikoko proiektu eta obretarako. 2023ko apirilaren 19ko Osoko Bilkura
2022eko udal-aurrekontuak

2022erako Aurrekontua Osoko Bilkurak 2020ko abenduaren 22an hartutako erabaki bidez onetsi zen, eta bertan zehazten dira, entitatez entitate, honako zenbateko hauek:

 • Iruñeko Udala: 200.012.328,00 €
 • Hirigintza Gerentzia: 10.760.900,00 €
 • Haur Eskolak: 9.591.843,00 €

Ikusi dokumentu osoa 
 

OSOKO BILKURAK ONARTUTAKO ALDAKETAK
 

Aldaketa Iruñeko Udalaren, Hirigintza Gerentziaren eta Haur Eskolen aurrekontu luzatuetan, inbertsioak egiteko. 2022ko otsailaren 3ko Osoko Bilkura

Aldaketa 2022ko aurrekontu luzatuetan, Europako dirulaguntzen bidez finantzatutako proiektuen gastuetarako. 2022ko otsailaren 3ko Osoko Bilkura

Aldaketa Hirigintza Gerentziako 2022ko aurrekontuan, industrialdeetan inbertsioak egiteko. 2022ko otsailaren 3ko Osoko Bilkura

2021eko ekitaldiak ukitutako kreditu-geldikinak txertatzea Hirigintza Gerentziaren 2022ko aurrekontuan. 2022ko otsailaren 3ko Osoko Bilkura

2021eko ekitaldiak ukitutako kreditu-geldikinak txertatzea Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren 2022ko aurrekontuan Udaleko Haur Eskolak. 2022ko otsailaren 3ko Osoko Bilkura

Kreditua sortzea Udalaren 2022ko aurrekontuan Europako Next Generation dirulaguntzen bidez finantzatutako proiektuen gastuetarako. 2022ko otsailaren 3ko Osoko Bilkura

Kreditua sortzea Udalaren 2022ko aurrekontuan Europako Next Generation dirulaguntzen bidez finantzatutako proiektuen gastuetarako. 2022ko apirilaren 7ko Osoko Bilkura

Kreditua sortzea Udalaren eta Hirigintza Gerentziaren 2022ko aurrekontuetan lursailen salmentagatik lortutako diru-sarreren bidez finantzatutako inbertsioetarako. 2022ko apirilaren 7ko Osoko Bilkura

Kreditua sortzea Udalaren 2022ko aurrekontuan larrialdietarako ezohiko laguntzetarako, Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzen bidez finantzatuta. 2022ko maiatzaren 5eko Osoko Bilkura

Diruzaintzako geldikinen bidez finantzatutako aurrekontu-aldaketak eta kreditua sortzea Stardust proiektuaren inbertsioetarako. 2022ko ekainaren 2ko Osoko Bilkura

Kreditua sortzea Udalaren 2022ko aurrekontuan Iruña SF 365 Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planaren proiektuaren gastuetarako.. 2022ko ekainaren 22ko Osoko Bilkura

Kreditua sortzea Udalaren aurrekontuan Eraldaketa digitalerako eta Administrazioa modernizatzeko proiektuaren gastuetarako. 2022ko ekainaren 22ko Osoko Bilkura

Aurrekontu-aldaketaren kontzeptua zabaltzea, bidegorrietako mantentze-lanetarako, segurtasunerako eta haien arteko loturetarako. 2022ko ekainaren 22ko Osoko Bilkura

Akats materialaren zuzenketa, 2022ko ekainaren 2ko Osoko Bilkurak hartutako Erabakian. 2022ko uztailaren 1eko Osoko Bilkura

Kreditua sortzea Udalaren aurrekontuan Miluze kaleko bidegorrirako, Europako Next Generation dirulaguntzen bidez finantzatuta. 2022ko uztailaren 1eko Osoko Bilkura

Kreditua sortzea Udalaren 2022ko aurrekontuan gizarteratze-ibilbide integratuko AUNA proiektuaren gastuetarako, Europako Next Generation dirulaguntzen bidez finantzatuta 2022ko urriaren 6ko Osoko Bilkura

Aldaketa aurrekontu luzatuan oinarrizko gizarte-zerbitzuen modernizazio digitalerako inbertsioetarako, Europako Next Generation dirulaguntzen bidez finantzatuta. 2022ko urriaren 6ko Osoko Bilkura

Kreditua sortzea 1. kapituluko partidetan,  langileen, enplegatuen eta pentsiodunen gastuetarako, Nafarroako Foru Komunitateko dirulaguntzen bidez finantzatuta, guztira, 2.677.391,24 euroko zenbatekoarekin 2022ko urriaren 6ko Osoko Bilkura

Aldatzea 2022ko aurrekontua betetzeko oinarriak, Herritarren Segurtasuneko zehapenak jakinarazteko gastu-partidak handitu daitezkeela ezartzeko. 2022ko urriaren 6ko Osoko Bilkura

Aldatzea 2022ko ekainaren 2ko Osoko Bilkurak onetsitako aurrekontu-aldaketaren aurrekontu-partida, garatze bidean dauden herriendako laguntzetarako 2022ko urriaren 6ko Osoko Bilkura

Aldatzea 2022ko otsailaren 3ko Osoko Bilkurak onetsitako aurrekontu-aldaketaren kontzeptuak eta zenbatekoak, ikastetxe publikoetan obrak egiteko. 2022ko urriaren 6ko Osoko Bilkura

Diruzaintzako geldikinekin finantzatutako aurrekontu-aldaketak. 2022ko azaroaren 3ko Osoko Bilkura

Aldatzea 2022ko ekainaren 2ko Osoko Bilkuran Sabicas goraipatzeko eta gogoratzeko kultur jarduerak sustatzeko onetsitako dirulaguntza izendunaren entitate hartzailea, 2022ko azaroaren 3ko Osoko Bilkura

2021eko udal-aurrekontuak

2021erako Aurrekontua Osoko Bilkurak 2020ko abenduaren 22an hartutako erabaki bidez onetsi zen, eta bertan zehazten dira, entitatez entitate, honako zenbateko hauek:

 • Iruñeko Udala: 235.864.928,00 €
 • Hirigintza Gerentzia: 20.222.202,00 €
 • Haur Eskolak: 10.543.000,00 €

Ikusi dokumentu osoa 

Ikusi aurrekontuak betetzeko oinarriak 

 

OSOKO BILKURAK ONARTUTAKO ALDAKETAK

Aurrekontu-aldaketak, Iruñeko Udalako gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinen bidez finantzatuak 

Aurrekontu-aldaketak, Iruñeko Udalako gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinen bidez finantzatuak 

Aurrekontu-aldaketak, Iruñeko Udalako gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinen bidez finantzatuak 

2020ko udal-aurrekontuak 

2020rako luzatutako Aurrekontua 2019ko abenduaren 30eko Alkatetzaren Ebazpen bidez onetsi zen, eta bertan zehazten dira, entitatez entitate, honako zenbatekoak:

 • Iruñeko Udala: 187.986.681 euro
 • Hirigintzako Gerentzia: 5.734.800 euro
 • Haur Eskolak: 8.740.912 euro

Ikusi dokumentu osoa 

Ikusi aurrekontuak betetezeko oinarriak 

 

 

OSOKO BILKURAK ONARTUTAKO ALDAKETAK

Kreditua sortzea 1. kapituluko partidetan

Arrekontuaren aldaketa inbertsioetan

2020ko aurrekontuaren aldaketen onestea (uztaila)

Ebazpena baliozkotzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea

2020ko aurrekontua betetzeko Oinarrien 35. Oinarriaren aldaketa. Behin betiko onespena

Ebazpena baliozkotzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea 2020ko aurrekontua betetzeko Oinarrien 35. Oinarriaren aldaketa

Iruñeko berdeguneak mantendu eta zaintzeko” aurreko kontratuen gastuei aurre egiteko. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontuaren aldaketak –gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinekin finantzatuak–, eta 2017 zein 2018ko superabitaren soberakina zorpetze-maila murrizteko aplikatzea

 

2019ko udal-aurrekontuak

2019rako luzatutako Aurrekontua 2018ko abenduaren 31ko Alkatearen Dekretuaren bidez onetsi zen, eta bertan zehazten dira, entitatez entitate, honako zenbatekoak:

 • Iruñeko Udala: 187.986.681 euro
 • Hirigintzako Gerentzia: 6.338.350 euro
 • Haur Eskolak: 8.740.912 euro

Ikusi dokumentu osoa
 

OSOKO BILKURAK ONARTUTAKO ALDAKETAK

2019ko Aurrekontua betetzeko Oinarrien aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontuaren aldaketa. Behin betiko onespena. 8. eranskineko aldaketa

2019ko Aurrekontuaren aldaketak. Behin betiko onespena

2016, 2017 eta 2018ko superabitaren aplikazioa eta 2019rako aurrekontu luzatuaren aldaketak, Diruzaintzako geldikinekin finantzatuak. Behin betiko onespena

2018ko udal-aurrekontuak

2018. urteko aurrekontua onetsi zuen Udalbatzak 2018ko urtarrilaren 16ko Osoko Bilkuran hartutako erabakiaren bidez. Udalaren aurrekontu orokorra eta erakunde autonomoena hartzen ditu barne.

 • Iruñeko Udala: 204.543.681 euro
 • Hirigintza Gerentzia: 8.617.200 euros
 • Haur Eskolak: 9.294.964 euros.

Ikusi dokumentu osoa

2018ko aurrekontua betetzeko oinarriak

 

OSOKO BILKURAK ONARTUTAKO ALDAKETAK

Aprobación definitiva de la modificación del anexo 8 a la Base 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2018: subvenciones nominativas

Aprobación definitiva de la aplicación del superávit de 2017 y de las modificaciones del presupuesto 2018 mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería

Aprobación definitiva de aplicación del superávit de 2016, 2017 y de las modificaciones del presupuesto 2018 mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería. Segunda aplicación

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre partidas

2017ko udal-aurrekontuak

2017. urteko aurrekontua onetsi zuen Udalbatzak 2017ko otsailaren 21eko Osoko Bilkuran hartutako erabakiaren bidez. Udalaren aurrekontu orokorra eta erakunde autonomoena hartzen ditu barne.

 • Iruñeko Udala: 196.508.440 euro
 • Hirigintza Gerentzia: 12.391.350 euro
 • Haur Eskolak: 8.933.621 euro

Ikusi dokumentu osoa 1/2

Ikusi dokumentu osoa 2/2

2017ko aurrekontua betetzeko oinarriak

Argibide-eskuorria

 

OSOKO BILKURAK ONARTUTAKO ALDAKETAK

Pleno del 2 de marzo de 2017: Incorporación de los remanentes de crédito afectados del ejercicio 2016 al presupuesto 2017 del Ayuntamiento de Pamplona y de la gerencia de urbanismo

Aprobación Definitiva de la aplicación del superávit de 2015 (saldo) y parte del superávit de 2016 ylas modificaciones del presupuesto 2017 mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditofinanciados con remanente de tesorería para gastos generales.

Aprobación Definitiva de la modificación del Anexo 8 a la Base 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017: Subvenciones Nominativas.

Aprobación Definitiva de la modificación del Anexo 8 a la Base de ejecución nº 38 y de la Base de ejecución nº 32 del Presupuesto 2017

Corrección de error material en acuerdo de Pleno relativo a la aprobación inicial delPresupuesto municipal para el año 2017.

Aprobación definitiva de la aplicación del superávit pendiente de aplicar de 2016 a la reducción del endeudamiento neto (pdf)

Aurrekontua likidatzea

2023ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

2023ko likidazio bateratua


 

2022ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

2022ko likidazio bateratua

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak

Hirigintza Gerentzia

Sozietateak

Animsa

Mercairuña

Comiruña

Pamplona Centro Histórico

EELZ

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa

Erruki Etxea

Udala

Kontu Orokorraren memoria

Balantze bateratua

2022ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena

Kontabilitate-orriak

Zor bateratua

Kontuen Ganberaren kontu-ikuskaritzaren txostena
 

2021ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

2021ko likidazio bateratua

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak

Hirigintza Gerentzia

Sozietateak

Animsa

Mercairuña

Comiruña

Pamplona Centro Histórico

EELZ

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa

Erruki Etxea

Udala

Kontu Orokorraren memoria

Balantze bateratua

2021ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena


2020ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

2020ko likidazio bateratua

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak

Hirigintza Gerentzia

Sozietateak

Animsa

Mercairuña

Comiruña

Pamplona Centro Histórico

Iruñeko Udalaren Energia-Operadorea

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa

Erruki Etxea

Udala

Kontu Orokorraren memoria

Balantze bateratua

2020ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena


2019ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

2019ko likidazio bateratua

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak

Hirigintza Gerentzia

Sozietateak

Animsa

Mercairuña

Comiruña

Pamplona Centro Histórico

Iruñeko Udalaren Energia-Operadorea

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa

Erruki Etxea

Udala

Kontu Orokorraren memoria

Balantze bateratua

2019ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena


2018ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

2018ko zor bateratua

2018ko likidazio bateratua

Udalaren eta erakunde autonomoen datuak

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak

Hirigintza Gerentzia

Sozietateak

Animsa

Mercairuña

Comiruña

Pamplona Centro Histórico

Iruñeko Udalaren Energia-Operadorea

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa

Erruki Etxea

Udala

Kontu Orokorraren memoria

Balantze bateratua

2018ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena

Emaitza arrunten kontua


2017ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

2017ko zor bateratua (pdf, 49.24 Kb)

017ko likidazio bateratua (pdf, 209 Kb)

Udalaren eta erakunde autonomoen datuak

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak (1/2) (pdf, 23.2 Mb)

Haur-eskolak (2/2) (pdf, 24.8 Mb)

Hirigintza Gerentzia (1/2) (pdf, 10.1 Mb)

Hirigintza Gerentzia (2/2) (pdf, 22.2 Mb)

Sozietateak

Animsa (pdf, 24.4 Mb)

Mercairuña (pdf, 17.5 Mb)

Comiruña (pdf, 10.2 Mb)

Pamplona Centro Histórico (pdf, 19.3 Mb)

Asistencia Municipal en Casa (1/2) (pdf, 13.3 Mb)

Asistencia Municipal en Casa (2/2) (pdf, 18.0 Mb)

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa (pdf, 9.67 Mb)

Erruki Etxea (1/2) (pdf, 24.9 Mb)

Erruki Etxea (2/2) (pdf, 20.3 Mb)

Udala

Kontu Orokorraren memoria (pdf, 585 Kb)

Balantze bateratua (pdf, 182 Kb)

2017ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena(pdf, 411 Kb)

Emaitza arrunten kontua (pdf, 100 Kb