Aurrekontuak

Udalaren aurrekontuak

Gaur egun indarrean dago 2019rako luzatutako Aurrekontua; aurrekontu hori 2018ko abenduaren 31ko Alkatearen Dekretuaren bidez onetsi zen, eta bertan zehazten dira, entitatez entitate, honako zenbatekoak:

 • AIruñeko Udala: 187.986.681 euro
 • Hirigintzako Gerentzia: 6.338.350 euro
 • Haur Eskolak: 8.740.912 euro

 

2018ko udal-aurrekontuak
2017ko Udal-aurrekontuak
2016ko udal-aurrekontuak

2016. urteko aurrekontua onetsi zuen Udalbatzak 2015eko abenduaren 22ko Osoko Bilkuran hartutako erabakiaren bidez. Udalaren aurrekontu orokorra eta erakunde autonomoena hartzen ditu barne.

 • Iruñeko Udala: 198.162.853,00 euro
 • Hirigintza Gerentzia: 12.059.500,00 euro.
 • Haur Eskolak: 8.605.612,00 euro.

Ikusi agiri osoa (pdf, 2.29 Mb)

2016ko aurrekontua betetzeko oinarriak (pdf, 203.78 Kb)

8. eranskina aurrekontuen aldaketekin barne (pdf, 90.46 Kb)

 

Modificaciones al presupuesto 2016 aprobadas por el Pleno

2015eko udal-aurrekontuak

2015erako aurrekontu luzatua onetsi zuen Alkatearen 2014ko abenduaren 31ko ebazpenak. Udalaren aurrekontu orokorra eta erakunde autonomoena hartzen ditu barne.

 • Iruñeko Udala: 178.733.719 euro
 • Hirigintza Gerentzia: 2.706.200 euro
 • Haur Eskolak: 7.732.900 euro

Ikusi agiri osoa (pdf, 784.3 Kb)

2015eko aurrekontua betetzeko oinarriak (pdf, 196.07Kb)

 

Modificaciones al presupuesto 2015 aprobadas por el Pleno

2014ko udal aurrekontuak

2014rako aurrekontu luzatua Alkatearen Ebazpenaren bidez onetsi zen, 2013ko abenduaren 31n. Udalaren aurrekontu orokorra eta erakunde autonomoena hartzen ditu barne.

 • Iruñeko Udala: 178.733.719 euro.
 • Hirigintza Gerentzia: 2.706.200 euro.
 • Haur Eskolak (HE): 7.732.900 euro.

Ikusi agiri osoa (pdf, 3.81 Kb)

Bases de ejecución del presupuesto de 2014 (pdf, 195 Kb)

Subvenciones nominativas 2014

Contratos menores enero-diciembre 2014

Liquidación del presupuesto y cuenta general 2014

Ratios de ejecución consolidada 2014

 

Modificaciones al presupuesto 2014 aprobadas por el Pleno

2013ko udal-aurrekontuak

2013ko aurrekontu luzatua Alkatearen Ebazpenaren bidez onetsi zen 2012ko abenduaren 31n. Udalaren aurrekontu orokorra eta erakunde autonomoena hartzen du barne.

 • Iruñeko Udala: 178.733.719 euro.
 • Hirigintza Gerentzia: 3.131.139 euro.
 • Haur-eskolak: Haur Eskolak: 7.732.900 euro.

Ikusi agiri osoa (pdf, 972 kB)

Ratios de ejecución consolidada 2013

Liquidación del presupuesto y cuenta general 2013

 

Modificaciones al presupuesto 2013 aprobadas por el Pleno

2012ko udal-aurrekontuak

2011ko abenduaren 30eko Alkatearen Ebazpenaren bidez onetsitako 2012. urterako luzatutako Aurrekontuaren zenbatekoak entitatez entitate zehazten dira, Udalaren aurrekontu orokorra eta erakunde autonomoena barne hartuta.

 • Iruñeko Udala: 178.361.346 euro.
 • Hirigintza Gerentzia: 5.435.300 euro.
 • Haur-eskolak: 7.732.900 euro.

Ikusi dokumentu osoa

Convenios

Subvenciones

Listado general de expedientes de contratos. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 (pdf, 40 kB)

Liquidación del presupuesto y cuenta general 2012

 

Modificaciones al presupuesto 2012 aprobadas por el Pleno

2011ko udal aurrekontuak

Entitatez entitate zehazten dira Udalbatzak 2010eko abenduaren 17an egindako Osoko Bilkuran onetsitako aurrekontuen zenbatekoak.

 • Iruñeko Udala: 238.710.946 euro.
 • Hirigintza Gerentzia: 38.648.300 euro.
 • Haur-eskolak: 8.392.900 euro.

Ratios de ejecución consolidada

Contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Pamplona. Año 2011

Cuantía de operaciones con los proveedores. Año 2011

Modificaciones al presupuesto 2011 aprobadas por el Pleno

2010eko udal aurrekontuak

Entitatez entitate zehazten dira Udalbatzak 2009ko abenduaren 18an egindako Osoko Bilkuran onetsitako aurrekontuen zenbatekoak.

 • Iruñeko Udala: 258.829.565 euro.
 • Hirigintza Gerentzia: 41.080.000 euro.
 • Haur-eskolak: 8.286.900 euro.

Ikusi dokumentu osoa

Aurrekontua likidatzea

2018ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

2018ko zor bateratua

2018ko likidazio bateratua

Udalaren eta erakunde autonomoen datuak

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak

Hirigintza Gerentzia

Sozietateak

Animsa

Mercairuña

Comiruña

Pamplona Centro Histórico

Iruñeko Udalaren Energia-Operadorea

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa

Erruki Etxea

Udala

Kontu Orokorraren memoria

Balantze bateratua

2018ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena

Emaitza arrunten kontua

 

2017ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

2017ko zor bateratua (pdf, 49.24 Kb)

017ko likidazio bateratua (pdf, 209 Kb)

Udalaren eta erakunde autonomoen datuak

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak (1/2) (pdf, 23.2 Mb)

Haur-eskolak (2/2) (pdf, 24.8 Mb)

Hirigintza Gerentzia (1/2) (pdf, 10.1 Mb)

Hirigintza Gerentzia (2/2) (pdf, 22.2 Mb)

Sozietateak

Animsa (pdf, 24.4 Mb)

Mercairuña (pdf, 17.5 Mb)

Comiruña (pdf, 10.2 Mb)

Pamplona Centro Histórico (pdf, 19.3 Mb)

Asistencia Municipal en Casa (1/2) (pdf, 13.3 Mb)

Asistencia Municipal en Casa (2/2) (pdf, 18.0 Mb)

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa (pdf, 9.67 Mb)

Erruki Etxea (1/2) (pdf, 24.9 Mb)

Erruki Etxea (2/2) (pdf, 20.3 Mb)

Udala

Kontu Orokorraren memoria (pdf, 585 Kb)

Balantze bateratua (pdf, 182 Kb)

2017ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena(pdf, 411 Kb)

Emaitza arrunten kontua (pdf, 100 Kb)

 

2016ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

Aurrekontuaren likidazioa (pdf, 435.09 Kb)

Gastuen eta diru-sarreren laburpena

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak (1/2) (pdf, 22.7 Mb)

Haur-eskolak (2/2) (pdf, 24.2 Mb)

Hirigintza Gerentzia (pdf, 20.6 Mb)

Sozietateak

Animsa (pdf, 24.4 Mb)

Mercairuña (pdf, 23.4 Mb)

Comiruña (pdf, 10.4 Mb)

Pamplona Centro Histórico (pdf, 18.2 Mb)

Asistencia Municipal en Casa (pdf, 8.4 Mb)

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa (pdf, 3.4 Mb)

Erruki Etxea (1/2) (pdf, 23.8 Mb)

Erruki Etxea (2/2) (pdf, 22.4 Mb)

Udala

Kontu Orokorraren memoria (pdf, 756 Kb)

Balantze bateratua (pdf, 181 Kb)

2016ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena (pdf, 419 Kb)

Emaitza arrunten kontua (pdf, 325 Kb)

 

Nafarroako Gobernuari datu hauek bidali zaizkio 

 

2015ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

Aurrekontuaren likidazioa (pdf, 445.88 Kb)

Gastuen eta diru-sarreren laburpena

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak (pdf, 3.41 Mb)

Hirigintza Gerentzia (pdf, 4.71 Mb)

Sozietateak

Animsa (pdf, 6.55 Mb)

Mercairuña (pdf, 2.16 Mb)

Comiruña (pdf, 5.79 Mb)

Pamplona Centro Histórico (pdf, 2.35 Mb)

Udal Laguntza Etxean (pdf, 1.69 Kb)

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa (pdf, 2.37 Mb)

Erruki Etxea (pdf, 4.71 Mb)

Udala

Kontu Orokorraren memoria (pdf, 638.08 Kb)

Balantze bateratua (pdf, 189.39 Kb)

2015ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena (pdf, 690.84 Kb)

Emaitza arrunten kontua (pdf, 142.37 Kb)

Ekitaldiko emaitzen kontua (pdf, 140.02 Kb)

 

Nafarroako Gobernuari datu hauek bidali zaizkio 

 

2014ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

Aurrekontuaren likidazioa (pdf, 453.09 Kb)

Gastuen eta diru-sarreren laburpena

 

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak (pdf, 3.85 Mb)

Hirigintza Gerentzia (pdf, 9.12 Mb)

Sozietateak

Animsa (pdf, 5.81 Mb)

Mercairuña (pdf, 6.78 Mb)

Comiruña (pdf, 822.02 Kb)

Pamplona Centro Histórico (pdf, 9.08 Mb)

Udal Laguntza Etxean (pdf, 1008.18 Kb)

Fundazioak

Gayarre Antzokia Fundazioa (pdf, 7.01 Mb)

Udala

Kontu Orokorraren memoria (pdf, 470.97 Kb)

Balantze bateratua (pdf, 145.08 Kb)

2014ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena (pdf, 316.56 Kb)

Txostena Comptos Ganberaren Kontu-ikuskaritzari (pdf, 10.09 Mb)

Emaitza arrunten kontua (pdf, 184.86 Kb)

Ekitaldiko emaitzen kontua (pdf, 180.8 Kb)

 

Nafarroako Gobernuari datu hauek bidali zaizkio 

 

2013ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

Aurrekontua likidatzea

Aurrekontuaren likidazioa (pdf, 932.5 Kb)

Gastuen eta diru-sarreren laburpena:

Kontuak

Erakunde autonomoak

Haur-eskolak (pdf, 361.18 Kb)

Hirigintza Gerentzia (pdf, 351.18 Kb)

Sozietateak

Animsa (pdf, 331.18 Kb)

Mercairuña (pdf, 341.18 Kb)

Comiruña (pdf, 461.84 Kb)

Pamplona Centro Histórico (pdf, 331.18 Kb)

Asistencia Municipal en Casa (pdf, 341.18 Kb)

Fundazioak

Erruki Etxea (pdf, 311.18 Kb)

Gayarre Antzokia Fundazioa (pdf, 291.18 Kb)

Udala

Kontu Orokorraren memoria (pdf, 1.91 Mb)

Balantze bateratua (pdf, 1.25 Mb)

2013ko kontuei buruzko esku-hartzeen txostena (pdf, 1 Mb)

Txostena Comptos Ganberaren Kontu-ikuskaritzari (pdf, 2 Mb)

   

  2012ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

  Aurrekontua likidatzea

  Aurrekontuaren likidazioa

  Gastuen eta diru-sarreren laburpena:

  Kontuak

  Udala

  Kontu Orokorraren memoria

  Txostena Comptos Ganberaren Kontu-ikuskaritzari

   

  2011ko aurrekontuaren likidazioa eta kontu orokorra

  Aurrekontua likidatzea

  Aurrekontuaren likidazioa (pdf, 54.86)

  Gastuen eta diru-sarreren laburpena:

  Kontuak

  Erakunde autonomoak

  Haur-eskolak (pdf, 97 Kb).

  Hirigintza Gerentzia (pdf, 77 Kb)

  Sozietateak

  Animsa (pdf, 2,79 Kb)

  Mercairuña (pdf, 3,82 Mb)

  Comiruña (pdf, 107 Kb)

  Pamplona Centro Histórico (pdf, 87 Kb)

  Asistencia Municipal en Casa (pdf, 67 Kb)

  Fundazioak

  Erruki Etxea (pdf, 54Kb)

  Gayarre Antzokia Fundazioa (pdf, 187 Kb)

  Udala

  Kontu Orokorraren memoria (pdf, 1,72 Mb)

  Balantze bateratua (pdf, 147 Kb)

  Txostena Comptos Ganberaren Kontu-ikuskaritzari