Zerbitzu-gutunak eta administrazio prozedurak

Zerbitzu-gutunak

Zerbitzu-gutunek argi, erraz eta herritarrek ulertzeko moduan azaltzen dituzte alor edo organismo zehatzek eskaintzen dituzten zerbitzuak.

Zerbitzu-gutunen betetze-mailaren adierazleak

2013 urtea

Administrazio prozedurak

Iruñeko Udalaren, horren erakunde autonomoen eta udal-partaidetzako enpresen administrazio-prozedurak.