Udalak jendaurreko aurrez aurreko arreta bermatzen du funtsezko zerbitzuetan, hala nola Udaltzaingoan, Gizarte Zerbitzuetan eta Osasun Zerbitzuan

Udalak jendaurreko aurrez aurreko arreta bermatzen du funtsezko zerbitzuetan, hala nola Udaltzaingoan, Gizarte Zerbitzuetan eta Osasun Zerbitzuan
On line eta telefono bidezko arreta mantentzen da, baina aurrez aurreko erregistro bakarra, Zapateria kaleko 40koa, zirkulazio-eskubidearen murrizketa dela-eta
Fachada


Iruñeko Udalak jendearendako aurrez aurreko arreta bermatuko du funtsezko zerbitzuetan, hala nola Udaltzaingoan, Gizarte Zerbitzuetan eta Osasun Zerbitzuetan, on line eta telefono bidez eutsiko dio administrazioaren ohiko funtzionamenduari, eta zirkulazio-eskubidearen murrizketa kontuan hartuta, Zapatería kaleko 40ko aurrez aurreko erregistroa soilik mantenduko du. Neurri horiek hartzeko ebazpena, Enrique Maya Iruñeko alkateak sinatzen duena, COVID-19k eragindako osasun krisiaren kudeaketa errazteko alarma egoera deklaratu eta horren ostean onetsi da. Xedea da udal-titulartasuneko zerbitzu publikoen jarraipena bermatzea eta udal-langileen osasuna babestea.
 

Erromes-aterpetxea etxerik ez dutenentzat eta elikagai-horniketa ziurtatuta

Lehendik itxitako udal-guneei (Civivoxak, kirolguneak, Gayarre Antzokia, Gaztediaren Etxea, Ingurumen Hezkuntzako Museoa, etab.) komun publikoak eta hilerria gehitu zaizkie. Azken honetara errausketa eta ehorzketak egitera soilik joan ahal izanen da eta bertaratzen ahal direnen kopurua 20 pertsonakoa izanen da gehienez ere, joan den ostegunean erabakitakoari jarraikiz. “Jesus eta Maria” turista eta erromesen aterpetxea etxerik gabekoen eskura jarriko da, haien borondatez, edo horrela erabakiz gero derrigorrez, joan daitezen. Bermatuko diren osasun-zerbitzuen artean dago, besteak beste, arratoi-garbiketa.
 

Era berean, Zabalguneko, Ermitagañako eta San Domingoko udal-merkatuak zabalik daude produktu freskoen horniketa bermatzeko. Iruñeko Udalak Mercairuña eta Comiruña sozietate publikoen bidez ziurtatzen du hiriko merkatuen eta txikizkako merkataritzaren horniketa.
 

Funtsezko zerbitzuetara doazenak soilik sartuko dira udal-bulegoetan

Ez da udal-egoitzetan sartzeko aukerarik izanen, ez bada funtsezko zerbitzuetara joateko edo alarma-egoerarekin bat datozen arrazoiengatik. Ebazpenak dio alor bakoitzeko zuzendariak zehaztuko duela nola emanen diren zerbitzuak, baina, edonola ere, ahalik eta langile gutxienarekin eginen dela eta gutxienez ere bi metroko distantzia utziko dela laneko postuen eta erabiltzaileen artean.
 

Udalaren ohiko funtzionamenduari dagokionez, aste honetan ez dira ohiko batzordeak eginen.

Udal-langileen kasuan, lantokira bertaratzeko betebeharra bertan behera utziko da soilik espazioa birmoldatuta ere langileen artean gutxienez bi metroko distantzia ziurtatu ezin denean. Parametro horren arabera antolatzeko aukerarik ez badago, telelana ezarriko da, baina betiere, bertatik lan ez egiteko modalitateak zerbitzuan kalterik ez duela eraginen ziurtatuta. 
 

Lantokira bertaratu beharraz salbuetsita egonen dira, halaber, kolektibo zaurgarri edo arrisku-talde batekoak diren pertsonak, zein haiengan eragin zuzena izan dezaketenak; haientzat bertaratu beharrik gabeko lana prestatuko da. Neurri bera onartu da osasun agintarien aginduz etxean gelditu behar dutenentzat edo adin txikikoen edo mendekotasuna duten pertsonen ardura dutenentzat, betiere malgutasun mekanismoak nahikoa ez badira.
 

Administrazio jarduerak aurrera jarraituko du

463/2020 Errege Dekretuz agindutako administrazio-baldintza eta -epeen etenak ez dakar berekin prozeduren barne-izapidetzea etetea, beraz alor bakoitzak segida emanen die etenda gelditu  diren epe eta izapideekin zerikusirik ez duten izapideei. Edonola ere, antolakuntza eta planifikazioko barne-jarduketak egiteko aprobetxatuko dute.
 

Lan egiteko espazioei dagokienez, egunero eta behar bezala garbituko direla bermatuko da. Ez da bilerarik eginen, ezinbestekoak ez badira, eta eremu komunen erabilera mugatu da. Igogailuak ezinbestekoa denean soilik erabiliko dira eta aldiko pertsona bakarrak erabiliko du.
 

Ebazpenaren amaieran adierazten da neurri horiek egoeraren arabera moldatzen joanen direla, betiere berme bikoitza jomuga hartuta: zerbitzu publikoak ematea eta udal-langileen osasuna bermatzea.

¿Te ha sido útil esta página?