Udalak berak bakarrik hartuko du bere gain Etxez Etxeko Arreta Zerbitzua, Iruñeko EELZ sozietate publikoa desegin ondoren

Udalak berak bakarrik hartuko du bere gain Etxez Etxeko Arreta Zerbitzua, Iruñeko EELZ sozietate publikoa desegin ondoren
Zerbitzu hori arautzen duen ordenantza, eguneratu eginen da, 1997koa baita, eta egun ematen diren zerbitzuak gehitu eta hobetuko dira

Servicio de Atención a Domicilio

Iruñeko Udalak Etxez Etxeko Arreta Zerbitzua bateratzeko lehen urratsak eman ditu, udal langileek soilik eskain dezaten, Iruñeko ELZ sozietate publikoa desegin ondoren. Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko asmoz, Udalak lehentasuna emanen dio gaur egun lanaldi partzialeko kontratuak dituzten eta esperientzia eta antzinatasun handiena duten langileen lanaldia luzatzeari. Horrela, likidatzen ari diren enpresako langileekin kontratazio-zerrenda bat osatuko dute, une bakoitzean sortzen diren beharrei erantzuteko.

Etxez Etxeko Arreta Zerbitzuak 814 erabiltzaile baino gehiagori ematen die arta gaur egun, ia 200 profesionalen bitartez. Langile gehienak, 175 inguru, Iruñeko Udalaren menpe daude zuzenean, baina 23 profesional SAD Pamplona SL enpresa publikokoak dira. Enpresa hori 2021eko azaroaren 1ean jarri zen abian, Udalbatzak hura sortzea onartu ondoren. 

Zerbitzua bateratuta, zuzenean eta kudeaketa publikoaren bidez emanen dute zerbitzua udal langileek. Udalak zerbitzuaren kalitatea eta langileen enpleguaren kalitatea hobetu nahi ditu horrela. Ildo horretan, etxean arreta emateagatik prestazio ekonomikoa jasotzen duten eta mendekoa duten familiei eskaintzen dizkieten zainketen prestakuntza- eta gainbegiratze-lanetan diharduten langileen funtzioak indartuko dira. Azken batean, xedea da zainketen kalitatea hobetzea eta mendekotasuna duten adineko pertsonen artean zailtasun- edo nahi ez diren bakardade-egoerak prebenitzea. 

Era berean, Udalak datozen hilabeteetan egungo udal-ordenantza berrikusikodu, Etxez Etxeko Arreta Zerbitzua bezalako funtsezko zerbitzu publikoa indartu eta zabaltzeko. Gaur egun, Etxez Etxeko Arreta Zerbitzuak arreta pertsonala, etxekoa, laguntza psikosoziala eta hezkuntzakoa, laguntza teknikoa, elikadura-zerbitzua, garbitegia eta laguntza teknikoen eta/edo laguntza-produktuen aldi baterako mailegua eskaintzen ditu. 

Familia-langilea adinekoendako apartamentu guztietan
Adineko pertsonendako zerbitzua eta arreta hobetzeko ekintzen artean, Udalak familia-langilearen figura sendotuko du adinekoendako udal-apartamentuetan.

Udalak dituen bost apartamentu-blokeetan figura hori modu mailakatuan ezartzea da helburua. Egin beharreko funtzioak honako hauek dira: psiko-hezkuntzako jarduerak (laguntza emozionala, autoestimua sustatzea, jarrera positiboak bultzatzea, gatazkak konpontzeko bitartekaritza, bizi-ohitura osasungarrietan heztea, etxeko antolaketan orientatzea, botikak hartzea), etxebizitzarekin lotutako hezkuntza-laguntzako jarduerak (etxetresna elektrikoak erabiltzea, janariak prestatzea, etxeko lanak), laguntza soziokomunitarioko jarduerak (gizarte-jardueren informazioa eman eta haietan parte hartzera bultzatzea, apartamentuetan bertan jarduera soziokulturalak antolatzea) eta hainbat profesionalekin koordinatzea, besteak beste. 

Gaur egun, dagoeneko bada 2023ko ekainaz geroztik Iturramako udal-apartamentuetan eginkizun horiek betetzen dituen familia-langile bat.

Txema Mauléonek, Gizarte Ekintzako zinegotzi ordezkariak, nabarmendu du hobekuntza horiekin gobernu-talde berriaren akordio programatikoko konpromisoak beteko direla, hau da, zerbitzua bateratuko dela, kudeaketa publiko zuzenekoa izanen dela erabat, eta sendotu eta zabaldu eginen dela. Alorraren arabera, funtsezko zerbitzua da bi helburu lortze aldera: zailtasunak dituzten eta mendetasun-egoeran dauden adinekoei ahalik eta arreta txikiena emateko, eta pertsonak beren etxean eta gizarte- eta familia-ingurunean ahalik eta denbora gehien egon daitezen ahalegintzeko, hori baita mendetasun-egoeran dauden pertsona gehienek nahi dutena.

¿Te ha sido útil esta página?