Osoko Bilkurak ostegunean eztabaidatuko du 5 milioi euroko aurrekontu-aldaketa egiteko proposamen bat Iruñeko Udalaren gastu orokorretarako

Osoko Bilkurak ostegunean eztabaidatuko du 5 milioi euroko aurrekontu-aldaketa egiteko proposamen bat Iruñeko Udalaren gastu orokorretarako
Hainbat partida barne hartzen ditu, hala nola energia-gastu handiagoetarako partida, langileria-gastuak gauzatze-desbideratzeetarakoak, Gayarrerentzako finantzaketa osagarrirakoa edo mailegu bat kitatzekoa
presupuesto

 

Lehendakaritza Batzordeak gaur goizean ezagutu du aurrekontua aldatzeko proposamen bat, 5.041.000 euroan, Iruñeko Udalaren gastu orokorretarako. Besteak beste, barne hartzen dira elektrizitatearen edo gasaren prezioaren igoera arintzeko partidak; Gayarre antzokiarentzako ekarpena eguneratzekoak; banku-komisioen, izapide administratiboen edo material teknikoaren hornikuntzaren ondoriozko gastuak doitzekoak; eta Udaltzaingoaren soldatetarako eta Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzurako kontratazioetarako partidak. Proposamen hori osteguneko Osoko Bilkuran eztabaidatuko da behin betiko onesteko.

Aurrekontu-aldaketa horrek 1.004.924 eta 1.200.000 euroko bi partida ditu langileria-gastuak gauzatzeko desbideratzea osatzeko. Zehazki, Udaltzaingoko funtzionarioei ordainsariak eman eta Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuak behin-behineko langileak kontratatzeko egindako gastua finantzatzeko, hurrenez hurren.

Proposamenean jasotzen diren beste alderdietako batek zerikusia du produktu energetikoen prezioaren igotzearekin. Iruñeko Udalak aurrekontu-aldaketa horren bidez orekatu nahi du elektrizitatearen, argiaren eta gasaren kostuen igoera eraikin publikoetan eta argiteria publikoan. Gorakada hori 1.136.904 euroan kuantifikatzen da, honela banaturik: 27.585 euro, ikastetxeetako, eraikinetako, kiroldegietako eta civivoxetako elektrizitate-kostuetarako; 451.748 euro, ikastetxeetako gas kontsumoa handitzeagatik; 430.040 euro, udal-eraikinetako gas-kontsumorako, eta 227.531 euro, argiteria publikoko energia-gastu handiagoetarako.

Lehendakaritza Batzordean aurkeztutako proposamenak 268.172 euroko partida bat du Gayarre antzokirako, finantzaketa osagarri gisa, eta horrekin Udalak pandemia dela-eta txarteldegiaren diru-sarrerak murriztearen ondorioz kultura entitatean aurreikusitako defizita orekatzea du helburu.

Gastu handiagoa Herritarren Segurtasunean eta banku-komisio eta -maileguetan

Alarma Egoerarekin COVID-19ak eragindako egoerak eta horren ondoren 2020an eta 2021ean zehar onetsitako foru-araudiak ekarri dute Herritarren Segurtasuneko arau-hausteen ondoriozko zehapen-prozedurak izapidetzeak gora egitea. Horregatik, tinbratze-gastuak igo dira. Bestalde, arau-hausteak detektatzeko sistema automatikoak (kamerak eta radarrak) ezartzearen ondorioz, trafiko-isunen jakinarazpenen gastua ere handitu da.

Era berean, gastu handiagoa egin da material teknikoaren horniduran, Udaltzaingoaren promozio berri bat sartu baita, kontratu tekniko gehiago egiteaz (estupefazienteen analisia, interpretazio-zerbitzuak …) eta aparkatze arautuko eremu berrietan bizilagun-txartelak banatzeagatik gastua handitzeaz gain. Herritarren Segurtasuneko alorrari lotutako kontzeptu horien gastu handienak 300.000 euroan balioetsi dira, aurrekontu-aldaketak jasotzen duen bezala.

Proposamenak 90.000 euro barne hartzen ditu banku-komisioen gastuak izapidetzera bideratutako partida handitzeko. Izan ere, banku-komisioak ekitaldi honetan handitu dira, bankuak kontu korronteetako saldoengatik eta udal-sarreren bilketan lankidetza-zerbitzuak emateagatik kobratzen hasi direlako. Azkenik, 1.041.000 euro bideratuko dira Udalak banku-entitate batekin hartutako mailegu bat kitatzeko. Bigarren seihilekoa ordaintzeke dago, ohiko amortizazio-kuotez gain, urte honen amaieran mailegua kitatu arte.

¿Te ha sido útil esta página?