Hiri Ekologiako Zerbitzua – Agenda 21

El Servicio de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Pamplona se encarga de promover la sostenibilidad en la ciudad y en el Ayuntamiento y de promocionar una Agenda 21 participativa y accesible.

Helbidea eta harremanetarako datuak

Helbidea: Uztárroz k., s/n, 1º. 31014 Iruña

Telefonoa: 948420992

Agenda 21

Agenda 21 Nazio Batuek 1992. urtean onetsitako jarduketa-plana da, eta haren helburua XXI. mendean garapen jasangarria lortzea da Garapen jasangarriak "egungo beharrak asetzen ditu, etorkizuneko belaunaldiek beren beharrak asetzeko ahalmena arriskuan jarri gabe". Horrek berekin dakar gizarte- eta ekonomia-garapen bidezkoa, solidarioa eta zuzena lortzea, naturako baliabideak errespetatu eta zaintzen dituena.

Iruña engaiatua dago garapen jasangarriarekin 1998az geroztik, Iruñeko Udalak Europako hirien Iraunkortasunaren aldeko Gutuna (Aalborg-eko Gutuna) izenpetu zuenetik. Horrek, hain zuzen, bere Agenda 21 garatzea ekarri du: Iruñeko Toki Agenda 21.

Iruñeko Ingurumenerako Ekintza Planean eta jasangarritasun-adierazleetan ikusten da prozesu hori. 

Hiri-baratze komunitarioak

Hiri-baratze komunitarioek hirien garapen jasangarria sustatzen dute, eta zenbait helburu betetzen dituzte gizarte, ingurumen hezkuntza, osasunaren sustapen, kultura eta ekoizpenaren inguruan. Pamplona cuenta con una red de huertos en los distintos barrios.

Edalontzi berrerabilgarria

Horregatik, 2017az geroztik, edalontzi berrerabilgarriak banatzeko, jasotzeko eta garbitzeko sistema bat eskaintzen du Udalak sanferminetarako eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek antolatutako hiriko bestelako festa eta ekitaldietarako.

Edalontzi berrerabilgarria alternatiba egokia da erabili eta botatzekoaren aldean; izan ere, askotan, ezin dira erabili ohiko edalontziak, kristalezkoak, jende-kontzentrazioa dela eta. Hartara, ez da hondakinik sortzen, eta ez da hainbat baliabide natural kontsumitzen erabilera bakarreko produktuak egiten.

Klima-aldaketa

Pamplona forma parte desde 2009 del Pacto de los Alcaldes, el mayor movimiento mundial de ciudades por la acción local en clima y energía. Los firmantes del pacto comparten una visión común para 2050: acelerar la descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio climático y conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a una energía segura, sostenible y asequible.

Iruñeko hiri-biodibertsitatea

Iruñeko Udalak liburu-bilduma bat argitaratu du Iruñeko hiri-biodibertsitateaz. Deskargatzeko prest daude.