Ordenanzas y normas fiscales

2021EKO ORDENANTZA FISKALAK

2021EKO ARAU FISKALAK