Ordenantzak eta arau fiskalak

2016ko ordenantza fiskalak

2016eko prezio publikoak erregulatzen dituzten arauak