Udalaren kirol-kudeaketaren adierazleak eta gardentasuna

Kirol-hitzarmenak eta indarrean dauden beste akordio batzuk