Udal Plana

Indarrean dagoen Iruñeko Udal Plana 2002ko abenduaren 18an onartu zuen, behin betiko, Lurralde Antolamenduko Batzordeak. Bai erabaki hori bai Planaren araudia 2003ko maiatzaren 2ko NAOk argitaratu zituen. Bestalde, Udal Plan horretako erroreen zuzenketa argitaratu zen 2003ko ekainaren 16ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean. 

35/2.002 Foru Legea, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzkoa, indarrean sartu ondoren, lege berrira egokitu zituen Iruñeko Udal Planak bere edukiak, legearen prozedurari jarraikiz. 

2007ko apirilaren 12ko 0181 Foru Aginduaren bidez onartu zuen behin betiko Nafarroako Gobernuak Udal Planaren testu egokitua eta homologatua.

Webgune honetan agertzen diren Udal Planaren agiriak oso baliagarriak dira, baina ez dute balio ofizialik. Denboraren poderioz aldatuz joan da dokumentu hori, aldaketak eta garapenak onartu ahala.

 

Agiriak

Udal Planean egindako aldaketak

Udal Plana 35-02 Foru Legearekin homologatzea

  • Argitaratze-data: 2007/5/30
  • Argibide guztiak, hemen: Nafarroako Hirigintza Informaziorako esteka 

M36 etxadia, Buztintxuri-Santa Engrazia II. UIko HMko sektorea

IV. UIko Z.1 - Arantzadi-El Vergel egoitza

XI. UIko Z.N.1 eta GZ-2 - Biritxitu

XIII. UIko Z.1 - Donibane

XVIII. UIko ZN-1 - Iturrama, eta VII. UIaren GZA1 eta GZA2 - Trinitarios (ARZ-4)

XX. UIko Z-3 (SDC Etxabakoitz), publikotik pribatura

Udal Planaren errore materialen zuzenketa. Ekipamenduak.

Iruñeko eta Arangureneko udal-mugarteak aldatzea 

ZNO-1-UI. XXIII-UPNA-Sadar

XXIII. UIaren ZNO-1 - Osasuna

Katalogo-fitxa, ZO-1UI-IX eremua-Beloso, San Juan de Dios klinika

1 eskualdeko UGPSa Udal Planean sartzea

PPko Txantrea hegoaldearekiko (V-S.1) mugakide diren udal-mugarteak aldatzea (Iruña eta Burlata)

XIII. UIko Z-1-Donibaneren araudi urbanistiko partikularra

XXIII. UIko ZO-1 - Arrotxapea

Hirigintza Araudi Orokorraren 35-bis eta 39-bis artikuluak

XVIII. UIko Z-Iturrama (Erruki Etxea)

G.Z.A-3, G.Z.A-2, G.SA-1, G.S-1 eta VII. UIko GSA-3-ko TL2 partzelako Sistema Orokorren Araudia

Hirigintza Araudi orokorraren 79. artikulua

Udal Planaren Katalogoko V-3 fitxa (San Francisco Javier psikogeriatrikoa)

XIV. Unitate Integratuko Z-2 - Ziudadela/Taconera (III Reyes hotela)

ARZ-6, Sadar-Trinitarios

Erabilera-bateragarritasunaren araubidea

XI. UIko A-2 eremua - Biritxitu

CPEIP partzela, Patxi Larrainzar ikastetxea, Salbatore parrokia eta III. UIko ZO-1-eko inguruko eremu libreak - Arrotxapea

Santa Luziako UIko Z4

Buztintxuriko II. UIko SO-1 eremua (30A-E partzela)

Arz-16 (Arrotxapeako III. UIko ZN-1)

ARS-1 banaketa-gunea, S1 exekuzio-unitatea eta Udal Planaren V. UIko GSA-2 (Txantrea hegoaldea)

Arrosadia-Lezkairuko XVI. UIko Z-2 unitatea (tenis-kluba)

Arrosadia-Lezkairuko XVI. UIko ZN-2 unitatea, ARZ-14

Arantzadiko IV. UIko Z-3 (6. industrialdeko 2069, 2070 eta 1527 partzelak)

Milagrosako XIX. UIko ZN-3 (Guelbenzu zinema)

Biritxituko XI. UIko ZN-1 unitatea eta GZ-2

Udal Planaren Mendillorriko errore materialen zuzenketa

Udal Planaren errore materialen zuzenketa. 1. eskualdea (Agustindarrak)

Zabalguneko XV. UIko Z-1 eremua eta Txantreako-Magdalenako V. UIko ZN-1 (igeriketa-kluba)

Milagrosako XIX. UIko ZN-9 unitatea, 457 partzela katastralekoa (Ega ibaia kalea)

Hirigintza Araudi orokorraren 27. artikulua

Belosoko IX. UIko ZO-1, mugak erregulatzeari dagokiona (San Juan de Dios Ospitalea)

Katalogoko araudi partikularraren IX-2 fitxa (Huarteko txaleta) 

XVIII. UIko Z-1 eremua (Gurutzebeltza) 

Belosoko IX. UIko ZNO-3 unitatea 

Trinitarioseko VII. UIko GZA-3, GZA-4, GZA-5 eta Z-4 (ekipamenduak-gasolindegia) 

Hirigintza-araudi orokorra eta irisgarritasuna hobetzeko eraikuntzako ordenantza (lehendik dauden eraikinetako igogailuetarako)

Produktibitate handiko lurzoru ez-urbanizagarrirako hirigintza-araudi orokorra

UPren katalogoa eta Alde Zaharreko BBBPBa. San Domingoko Merkatuko katalogazio-maila

Agustindarren industrialdea (1461, 2200 eta 2201 partzelak, 7. industrialdea), I. UIko Z-1 eta ZO-1

XV. UIa_ZOR-1, Aingeru Santua ikastetxea

Eraikuntzari buruzko Ordenantza Orokorraren 108-bis artikulu berria: Loft-motako bulegoa

28. artikulua: Hirigintza Araudi Orokorraren erabilera-bateragarritasunaren araubidea 

Zamargileak, VIII. eremua, Z-1 

Katalogo-aldaketa Bergamin kaleko 13.ean (XV-73 fitxa)

ARZ-3 (XVI/ZN-1-XIX/ZN-6)

XV. UIko 2. industrialdeko 235. partzela (Partzuergoaren egoitza) eta VIII. UIko 1. industrialdeko 865 partzela (Salestarren komentua)

XII. UIko Z-1 eta ZO-2 guneak (Donibane Kirol Elkartea)

Katalogoak aldatzea

Udal Planaren eta Alde Zaharreko BBBPBaren katalogoak.– Estafeta kaleko 1. zenbakiko eraikinaren elementu interesgarriak