Galdera ohikoenak

Aquí puede encontrar, ordenadas por áreas, las preguntas más habituales que los ciudadanos realizan en las áreas y en el Servicio de Atención Ciudadana 010. Euskera

Zure galdera ez bada zerrendan ageri, Herritarrendako Laguntza Zerbitzura idatz dezakezu edo 010 telefonora deitu.

Herritarrendako Laguntza eta Herritarren Partaidetza

Herritarrendako laguntza

Zer ordutegi daukate udal-bulegoek?

Udal-alorren jendaurreko ordutegia honakoa da: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era. Erregistro orokorrak luzatu egin du bere zerbitzua, eta zabalik egoten da larunbatetan eta baita bulegoak itxita dauden egun baliodunetan ere (Udaletxeko ate nagusira jo, 12:00etatik 14:30ak bitarte) .

Herritarrei laguntza emateko telefono-zerbitzua (010) astelehenetik ostiralera dago zabalik, 08:00etatik 19:00etara, eta larunbatetan, 09:30etik 13:30era (udako ordutegia: astelehenetik ostiralera, 15:00ak arte).

Udaltzaingoak laguntza emateko telefono-zerbitzua du, 24 ordukoa (092).

Errolda eta agiriak

Zer egin behar dut nire etxe berrian erroldatzeko?

Honako agiriak aurkeztu behar dituzu, Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Merkatuko k., 7-9) :

 • NAN, atzerritar txartela, pasaportearen edo gidabaimenaren fotokopia (familia-liburua, adingabeen kasuetan).
 • Zein helbidetan erroldatu nahi eta etxebizitza horren okupazioa justifikatzen duen agiria edo fotokopia aurkeztu (etxebizitzaren jabe izanez gero, eskriturak; bestela, alokairu-kontratua, argiaren kontratua, telefonoarena, urarena, etab. Edo, beste norbaiten etxean biziz gero, jabearen edo helbidean erroldatutako pertsonaren baimena, pertsona horren nortasun agiriaren fotokopiarekin batera).
 • Adingabeen kasuan, adingabearen ordezkariek (gurasoak, tutoreak edo haren zaintza edo babesaren ardura duena) sinatutako baimena aurkeztu beharko dute, idatziz, eta nortasun agirien fotokopiak ere.
Nola lor dezaket errolda-ziurtagiri bat?

010 zenbakira deituz, edo Udalaren web orriaren bitartez (www.pamplona.es). Posta bidez bidaliko dizute, 24 ordutan, erroldan duzun helbidera.

Agiria berehala behar baduzu, Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan eska dezakezu (Merkatuko k., 7-9), NANa aurkeztuz.

Zein dira NAN eta pasaporteen bulegoko telefonoa eta helbidea?

NANa eta pasaportea egiteko bulegoa Bergamin kaleko 3an dago eta telefonoa 948-152677 da.

Erroldako datu bat aldatu nahi dut

Zure datu pertsonalak (izen-deiturak, jaiotze-data, NAN zenbakia, jaioterria, nazionalitatea eta titulazio akademikoa) aldatzeko, eska dezakezu Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Merkatuko k., 7-9).

Errolda eta hauteskundeak

Hauteskudeetan botoa emateko erroldan izena emana dudan jakin dezaket?

Hauteskunde garaian, botua emateko lekuei buruzko informazioa emanen dizugu, Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Merkatuko k., 7-9)

Boluntariotza entitateetan

Boluntario aritu nahi dut. Zer egin behar dut?

Zer boluntario-lanetan aritu nahi eta nora jo behar duzun esanen dizugu.

Gazte boluntarioen lana Boluntarioendako Argibide Bulegoak kudeatzen du, Gaztediaren Etxean.

Gure entitateak interesa du nazioarteko kooperazioan. Non jaso dezakegu informazioa?

Garapenaren aldeko Lankidetzako Programak (Tutera k., 4-1. ezk) kudeatzen du Udalak garapenerako bidean diren herrialdeei esleitzen dien aurrekontua, eta bertan nazioarteko lankidetzari buruzko argibideak ematen dituzte.

Zer baliabide daude elkarteen eskura?

Elkarteen Etxean (San Gregorio k., 28), bilera-aretoa, ekipamendu informatikoak, kutxatilategiak eta bitarteko teknikoak (fotokopiagailua, koadernagailua, tolesteko makina...) erabil ditzakete; gainera, banan-banako aholkularitza eta neurrira egindako ikastaroak jasotzeko eta erakusketetarako panelak erabiltzeko aukera izanen dute.

Nola eratzen da elkarte bat?

Lehenik eta behin, eraketa-akta eta estatutuak egin behar dira. Horretarako, Nafarroako Gobernuko Lehendakaritza Departamentuko Elkarteen Bulegora (Erletokieta k., 2) jo behar da, honako ordutegian: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era. Bertan, ondoko agiriak emanen dizkizute:

 • Aktaren eta estatutuen eredua.
 • Eskabide orokorra eta ordainketa-gutuna.
 • Zer beste agiri aurkeztu behar den adierazten duen inprimakia

Agiriak Elkarteen Etxean ere eskatzen ahal dituzu (San Gregorio k., 28).

Bigarrenik, Elkarte-erregistroan izena eman beharko duzu, eta honako agiriak aurkeztu:

 • Elkartea eratzeko aktaren bi ale.
 • Elkartearen estatutuen bi ale.
 • Zuzendaritza-batzordea osatzen duten kideen zerrenda.
 • Elkartearen sustatzaileen nortasun-agiria.
 • Eskabidea
 • Ordainketa-gutuna (elkartea Nafarroakoa edo estatu mailakoa den kontuan hartuz).

Hirugarren urratsa Ogasun Departamentuan (Karlos III.aren etorb., 4) IFZ eskatzea izanen da. Bertan, aipatu agirien kopia bana aurkeztu beharko duzu.

Nola eman daiteke izena Udaleko Elkarteen Erregistroan?

Irabazi-asmorik gabeko elkarteek, baldin eta legez eraturik badaude eta egoitza Iruñean badute, Udaleko edozein erregistrotan egin dezakete eskaria. Erregistroan izena ematea borondatezkoa da, baina derrigorrezkoa da, diru-laguntzen deialdietan parte hartu ahal izateko.

Eskatutako agiriak:

 • Elkartearen estatutuak.
 • Elkarteen erregistroan izen-ematearen zenbakia.
 • Zuzendaritza-karguak dituzten pertsonen izen-deiturak eta Zuzendaritza Batzordeko kide aukeratu zituzteneko bileraren ziurtagiria.
 • Elkartearen helbidea.
 • Urteko aurrekontua.
 • Bazkideen kopuruaren gaineko ziurtagiria.

 

Aldaketarik izanez gero, horiek Erregistroan jakinarazi beharko dira, hilabeteko epean. Betebehar horiek ez betetzeak elkartea erregistroan bajan ematea ekarriko du.

Estatistika-datuak

Iruñeko biztanleei buruzko datuak kontsultatu behar ditut

Soziologia Departamentuan (Descalzos k., 72, 3.a), hiriari, bertako barrutiei eta bestelako lurralde-banaketa txikiagoei buruzko estatistika-datuak jasotzen dituen agirien funtsa kontsultatzen ahalko duzu. Gainera, Udalaren web orria kontsultatzen ahalko duzu.

Dokumentazioa

Iruñeari buruzko liburuak edo argitalpenak kontsultatu edo erosi behar ditut

Kultura Alorrean (Descalzos k., 72) Udalak argitaratutako liburu eta argitalpenei buruzko informazioa eta orientabideak emanen dizkizugu.

Udal-ordenantzak kontsultatu nahi ditut

Alorretako bulegoetan eskatu edo Udalaren web orrian kontsultatu.

Izatezko bikoteak eta ezkontza zibilak

Izatezko bikotea osatzen dugu eta erregistroan izena eman nahi dugu

Beharrezkoa da bikote egonkorra osatzeko egindako notario-eskritura publikoa aurkeztea. Bikote egonkorraren kideek, aipatu eskritura eta NANak dituztela, Ezkontza Zibilen Bulegora (Merkatuko kalea, 7-9) joan beharko dute, aurrez 010 eta 948-420-100 telefonoetan edo www.pamplona.es webgunean hitzordua eskatuta, eta zinpeko deklarazio bat sinatu beharko dute bertan adieraziz betetzen dituztela aplikagarri den udal-ordenantzak eskatutako betekizunak. Gutxienez bikotekideetako batek Iruñean erroldaturik egon eta bertan bizi behar du

Ezkontza zibila egin nahi dugu.

Justizia Jauregiko Erregistro Zibilean (San Roke k., 4) espedientea eskatu behar duzue, honako ordutegian: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara, eta larunbatetan, 09:00etatik 14:00etara. Espedientea Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan aurkeztu (Merkatuko k., 79) eta eguna eta ordua eskatu beharko duzue.

Deskargu-orrien aurkezpena

Non aurkez dezaket deskargu-orri bat?

Udalaren trafiko-isun batengatik alegazio bat edo deskargu-orri bat aurkeztu nahi baduzu, jakinarazpena edo salaketa jaso eta 15 egun balioduneko epean egin beharko duzu. Horretarako, instantzia orokorra edo deskargu-orriaren idazki-eredua (izapidea egiten duen unitatean bertan emanen dizute), edo beste edozein idazki, aurkeztu beharko duzu.

Alegazioa Hiritarren Babeseko Alorrean (Iratxe monasterioaren k., 2) edo Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Merkatuaren k., 7-9) aurkez dezakezu.

Auzotarren arteko harremanak

Nora jo dezaket auzo-komunitatearekin lotutako arazo bati buruzko informazioa jasotzeko?

Etxebizitzari buruzko Informazio Zerbitzura (Pio XII.a etorb., 33, esk. eskailera, solairuartea, A bulegoa). Doaneko zerbitzua da, Nafarroako Gobernuak diruz lagundutakoa. Hitzordua hartzeko telefonoa 902-117912 da, eta ordutegia, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 17:00etara.

Iradokizunak eta laguntza

Udalari bere eskumeneko gai bati buruz dudan iritzia helarazi nahi diot

Jakinarazpen, kexu edo iradokizunen bat helarazi nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan 010 telefonora deituta edo posta elektronikoa erabiliz ((sugerencias@pamplona.es).

Gainera, Udalaren web orrian gure hiriarekin loturiko gaiei buruzko inkestetan parte hartzen ahalko duzu.

Udaletxea ikusteko bisita gidatuak

Ba al dago Udaletxea bisitatzeko aukerarik?

Protokolo Zerbitzuan taldeentzako bisita gidatuak antolatzen dituzte. Bisitek 45 minutu inguru irauten dute. Interesik izanez gero, deitu 948-420123 telefonora.

Toki Ogasuna

Zergak

Zer egin behar dut Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta edo baja hartzeko eta aldaketak egiteko?

Alta hartzeko, izapidetzea egiten duen unitateak emanen dizun inprimakia bete beharko duzu. Eskabidearekin batera, honako agiriak aurkeztu beharko dituzu: Jardueraren titularraren eta izapidea egiten duenaren NAN edo IFZ (fotokopia). Eskaera egiten duena ez bada jardueraren titularra, NANekin batera, titularraren NANen fotokopia eta baimena ere aurkeztu beharko ditu.

Jarduera zein aretotan egiten den eta haren identifikazioa (hiri-kontribuzioaren ordainagiriarekin, esate baterako).

Baja hartzeko edo aldaketak egiteko, eskabide bat aurkeztu beharko duzu Katastroaren bulegoan (Merkatuko k., 11-2.). Jarduera profesionalak, merkataritzakoak edo industriakoak amaitutakoan, baja hartu behar da, nahi eta nahiez, zergen eta tasen ondorioetarako.

Alta edo baja hartzeko edo aldaketak egiteko eskaerak urte osoan zehar egin daitezke.

 

¿Cuándo se paga el impuesto de circulación?

Durante la primera quincena de abril (la fecha concreta se determina en el recibo correspondiente).

¿Cuándo se paga el impuesto de contribución / IAE?

En mayo para el primer semestre y en noviembre para el segundo semestre.

¿Cuándo se paga el impuesto de paso a través de aceras (vados), de ocupación de vía pública y de contribución urbana y rústica?

En mayo para el primer semestre y en noviembre para el segundo semestre.

¿Cómo puedo pagar el impuesto de circulación / contribución/ IAE?

Puede domiciliar el pago de la mayoría de los tributos de cobro periódico en su cuenta corriente o en su libreta de ahorro.

Quien no tenga domiciliados los recibos, puede realizar el pago durante el período voluntario a través de la página web del Ayuntamiento (Sede Electrónica), en Tesorería Municipal (c/ Mercado, 7-9, 2ª planta, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas) o en las siguientes entidades bancarias colaboradoras (en los horarios establecidos por las propias entidades):

 • Caixabank (fusión de La Caixa y CAN)
 • Banco Popular
 • Banco Santander Central Hispano
 • Caja Laboral Kutxa
 • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
 • Caja Rural Navarra
¿Cómo puedo hacer un cambio de domicilio fiscal?

La solicitud puede realizarse durante todo el año en cualquiera de los registros municipales, mediante el correspondiente impreso de solicitud que le será facilitado en la propia unidad tramitadora, o llamando al teléfono 010. También puede solicitar el cambio por correo (domiciliaciones@pamplona.es), por fax (948 420 252) o en la unidad tramitadora.

En el caso de que el solicitante sea distinto al titular, además de su DNI deberá presentar fotocopia del DNI del titular y autorización de éste. También se puede solicitar el cambio por correo, por fax (948 420252), o por teléfono a la unidad tramitadora.

Si la solicitud se hace con menos de 10 días de antelación a la fecha de fin de pago en voluntario de un recibo, el cambio de domicilio fiscal no tiene efectospara el giro de ese recibo, sino a partir de los siguientes.

¿Se puede solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de impuestos, tasas y precios públicos?

Edozein pertsonak -fisikoa nahiz juridikoa- eskatzen ahal du zergen, tasen eta prezio publikoen ordainketa geroratzea edo zatikatzea, zergadunaren NANen fotokopia aurkeztuz. Eskaera egiten duena ez bada jardueraren titularra, NANekin batera, titularraren NANen fotokopia eta baimena ere aurkeztu beharko ditu.

Honakoetan, ez da geroratzerik onartuko:

 • 150 euro baino gutxiagoko zorrak, salbu aparteko kasuak badira.
 • Ordainagiri edo patente bitartez ordainarazten diren zorrak.
 • Ordezkoek atxikipena dela medio ordaindu behar dituzten zorrak.
 • Urbanizazio-kuotak
 • Trafiko-isunak.
 • Zehapenak.
 • Lehenago ere ordaintzeko geroratu edo zatikatu diren zorrak.

1.500 eurotik gorako zorretarako, bermea aurkeztu beharko da.

Geroratu edo zatikatzeko eskaerak Udalari aurkeztuko zaizkio, ondoko epeetan bideratze aldera:

 • Zorrak ordaintzeko borondatezko aldian: borondatezko ordainketarako edo auto-likidazioa edo likidazio-aitorpena aurkezteko finkatutako epean.
 • Betearazteko bidean dauden zorrak: bahitu beharreko ondasunak besterentzeko erabakiaren aurreko edozein unetan.
Erabiltzen ahal dut Udalaren web orria, udal-ordainagiriak ordaintzeko?

Bai, baldin eta Iruñeko Udalak Udal Zerga edota Tasen ordainketa zein finantza-entitaterekin hitzarturik duen eta horietako baten bateko bezero bazara. Era berean, txartel bidez ere ordain dezakezu, Iruñeko Udalak onartzen dituen kreditu- edo kargu-txarteletako batekin eginez gero (Visa, Maestro eta Master Card). Sistema hau erabiliz gero, web gunetik bertatik inprimatzen ahalko duzu ordainketaren frogagiria.

Kultura

Laguntzak

Ba al dago laguntzarik musika-talde edo -interprete berrientzat?

Kultura eta Turismoaren Alorrak urtero deialdi bat egiten du, eta horren bidez Udalak emanaldiak kontratatzen ditu urte osoan zehar. Horrela, programa ugari egiten dira hirian: kale-animaziokoak, koruak, dantzak, eta fanfarreak, gaitari eta txistulariak, musika klasikoaren taldeak, antzerki-taldeak eta beste hainbat, animazioaren, interpretazioaren eta sormen artistikoaren esparruan. Hala kaleetan nola areto estalietan, hiriko taldeek laurehun emanalditik gora eskaintzen dituzte urtean, Udalak sustatuta.

Gure elkarteak gizarte- eta kultura-zerbitzuak ematen ditu. Ba al dugu aukerarik laguntzaren bat jasotzeko?

Udalak deialdi bat egiten du urtetik urtera, eta horren bitartez erakunde eta elkarte kultural eta artistikoei diru-laguntza ematen die, haiek proposatutako jarduerak egiteko. Jarduerek hiritar guztei zabalik eta udalerrian bertan egindakoak izan behar dute.

Liburutegiak

Nola erabil dezaket liburutegi publiko bat?

Iruñean badugu liburutegi-sarea, auzoetako liburutegiek osatua. Bertan, liburuak maileguan hartu eta multimedia informazioa jaso dezakegu. Hona liburutegi publikoen ordutegia: astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 21:00etara. Uztailean, abuztuan eta irailean, astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era.

Nola lor dezaket liburutegietako txartela?

Liburutegi publikoek eskaintzen dituzten zerbitzuak jaso ahal izateko, erabiltzaile-txartela egin behar da, sareko edozein liburutegitan. Horretarako, NANen fotokopia eta nortasun-agirietakoen tamainako bi argazki aurkeztu beharko dituzu. Adingabeek nagusi baten bermea ekarri beharko dute.

Gizarte- eta kultura-etxeak

Nola erreserbatu dezaket areto bat gizarte- eta kultura-etxe batean?

Gizarte- eta kultura-etxeetako aretoak legalki eratutako eta irabazi asmorik ez duten elkarte, kolektibo eta erakundeei lagatzen zaizkie. Aretoak ez dira lagatzen jarduera erlijiosoak, sindikalak edo politikoak egiteko.

Aretoak erabili nahi dituzten elkarte, kolektibo eta kultura- eta gizarte-entitateek eskabidea bete beharko dute, nongo aretoak erabili nahi eta bertan. Aretoa lehenengo aldiz eskatzen denean, eskabidearekin batera ondokoak aurkeztu behar dira: elkartearen estatutuak, irabazi asmorik gabeko elkarte, kolektibo edo entitate bat dela egiaztatzen duen agiriren bat eta egin beharreko jarduerari buruzko informazio osatua. Eskabidea jarduera egin baino 15 egun lehenago aurkeztu beharko dute, gutxienez. Erantzuna telefonoz jasoko dute, astebete inguruko epean. Eskatutako egun eta ordutegietan ezin bada aretoa laga, egunez, ordutegiz edota gizarte- eta kultura-etxeaz aldatzeko aukerak eskainiko dira.

Kultura-informazioa eta dokumentazioa

Iruñean egiteko diren kultur-ekitaldiei buruzko informazioa jaso nahi dut

Iruñean egiten diren kultura-jarduera guztien berri emanen dizugu telefono bidezko harrera zerbitzuan (010) eta Udalaren web orrian. Gainera, Udalak antolatzen dituen kultura eta aisialdia-jarduera guztiak iragartzen dira, egunero, Nafarroako egunkarietan eta Udalak irratietan eta bertako telebistan dituen saio informatiboetan.

Udalaren agiri historiko bat kontsultatu nahi dut

Iruñeko Udal Agiritegian (Merkatuko k., 11-1.) hiriaren artxibo historiko eta administratiboaren funts dokumentalak kontsultatzen ahalko dituzu, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era.

Kalean emanaldia egin nahi dugu

Espazio irekietan, eremu publikoan nahiz kaleetan, emanaldiak, kontzertuak edo antzezpenak egiteko, lizentzia eskatu beharko diozu Hiritarren Babeseko Alorrari (Iratxeko monasterioaren k., 2), emanaldia noiz den eta gutxienez 15-25 egun lehenago. Eskaera edozein udal-erregistrotan aurkez daiteke. Lizentzia hori ordainpekoa da.

Ikastaro edo lantegi bat egin nahi dut (argazkilaritza, pintura, zur-lanak...)

Zure esku jartzen dugu arautu gabeko prestakuntza-eskaintza zabala, ikastaro- eta lantegi-zikloetan, Iturrama, Juslarrocha eta Navarreriako Gizarte eta Kultur Etxeetan eta Mendillorri, Sanduzelai eta Iturramako Civivox zentroetan. Horrez gain, Ermitagaña, Milagrosa, Alde Zahar, Sanduzelai eta Arrotxapeko Gizarte Partaidetzarako Auzo Zentroetan auzo-elkarte eta erakundeek antolatutako jardueretan parte hartzen ahalko duzu (ikastaroak, lantegiak, hitzaldiak, kultur irteerak, etab.)

Hezkuntza

Hezkuntza-sistema

Zein dira hezkuntza-sistemako etapak?
 • Haur Eskolak: 4 hilabetetik 3 urtera bitarteko haurrentzat. Haur Hezkuntzako lehen ziklo hau borondatezkoa da.
 • Eskolaurrea: 3 urtetik 6 urtera bitarteko haurrentzat. Haur Hezkuntzako bigarren ziklo hau borondatezkoa da.
 • Lehen Hezkuntza: 6 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendua. Etapa hau derrigorrezkoa da.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH): 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzendua. Etapa hau derrigorrezkoa da.
Nola egiten da matrikula eskola publiko edo itaundu batean?

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak ezartzen ditu araubidea, ikasleak onartzeko irizpideak eta izena aurretik emateko baldintzak. Onartua izateko eskaera-inprimakia edozein ikastetxetan eskatu eta lehen aukera gisara hautatutako ikastetxean aurkezten ahal duzu. Behin ikastetxea esleituta, matrikula egin behar da.

Nola egiten da matrikula eskola publiko batean?

Martxoan inprimakia jaso behar duzu, edozein haur-eskola publikotan. Eskabidea José Vila Marqués ikastetxe publikoan aurkeztu behar duzu, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 17:00etara.

Zer egin daiteke, behin DBH bukatuta?

DBH gainditu baduzu, ikasten jarraitzen ahal duzu, ondoko bi aukera hauetako bati helduta:

 • Batxillergoa ikasten ahal duzu, eta behin hori amaituta, goi-mailako lanbide heziketara jo dezakezu, edo, bestela, unibertsitate-ikasketak egin ditzakezu.
 • Erdi mailako lanbide-heziketara jo dezakezu, eta, behin ikasketa horiek amaituta, lanean has zaitezke, edo, bestela, sarrera-proba bat gainditu eta gero, goi-mailako lanbide heziketara jotzen ahal duzu.

Aukera duzu, baita ere, lanean hasteko, horretarako gutxieneko adina, legeekin bat, 16 urtekoa baita.

Ez dut gainditu DBH. Zer egin dezaket?

Nafarroako Gobernuak programa bat dauka, gurasoei zein ikasleei aholku emateko. Horren helburua DBH bukatuta titulurik lortu ez duten gazteek lan-mundura igarotzeko eskura dituzten ibilbideen berri ematea da. Kontsulta pertsonalei zuzenean erantzuten dizkiete, 08:30etik 14:30era. Telefonoz ere egin dezakezu kontsulta, 08:00etatik 14:30era.

Eskolako jazarpena

Nora jo dezaket aholku bila, semeak edo alabak eskolan jazarpenik pairatuz gero?

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak adituak ditu, eskolako jazarpenari buruzko argibideak, aholkuak eta laguntza emateko. Eskola Orientazioaren Zerbitzuak ( Santo Domingo kalea, zk. g.) du laguntza horren ardura. Hauek dira kontsultak eskatzeko zuzeneko telefonoak 900-481551 eta 848-426624.

Laguntzak eta bekak, erroldaturik dauden pertsonentzat

Laguntzarik eskuratzen ahal dut, seme-alaben jantoki-gastuetarako?

Ikastetxe publiko eta itaunduetan matrikulatutako ikasleek jantoki-gastuetarako bekak eskura ditzakete, familia ugarikoak badira. Laguntzak familia-unitatearen diru-sarreren arabera zehazten dira, eta ikasturtez ikasturte eskatu behar dira. Bekak eskuratzeko eskabidea semea edota alaba zein ikastetxetan matrikulaturik egon eta hor berean aurkeztu behar duzu.

Beste beka batzuk daude, zailtasun bereziak dituzten familietako ikasleentzat. Laguntzak ikasturtez ikasturte eskatzekoak dira, auzo-unitateetara joaz eta aurretik hitzordua eskatuta.

Gazteria

Non eskuratzen ahal dut informazioa, gazteekin zerikusia duten gaiei buruz?

Informazioa eta aholkularitza ematen ditugu, lanbide-orientazioari, oporrei, aisialdiari, osasunari, etxebizitzari, gizarte-zerbitzuei eta abarri buruz. Informaziogune bereziak ere baditugu, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan, eta urtero Gazteen Turismo Erakustaldia antolatzen dugu; horretan oporrak prestatzeko behar dituzun agiri, informazio eta jarduera guztiak aurkituko dituzu.

Nola erreserbatu dezaket areto bat Gaztediaren Etxean?

Etor zaitez Argibide Bulegora (Zangoza k., 30), eta, fitxa bete ondoren, areto bat erreserbatzen ahalko duzu, egun eta ordu jakin batean bakarrik erabiltzeko, edo urte osoan zehar erabiltzeko, egun eta ordu finko batean.

Gazte-talde bat gara, eta etxabe bat alokatu nahi dugu

Hona bete beharreko gutxieneko baldintzak: ur-korrontea eta bainugela izatea, komunontziarekin eta konketarekin, bai eta aireztapena, argindarra eta suteen kontrako prebentzio neurriak ere (su-itzalgailuak, larrialdi-argiak eta horma, sabai eta zoruetako estaldurak). Gainera, etxabeak ezin izanen du sukalderik edo janaria prestatzeko gailurik izan.

Gaztediaren Etxea

Kirola

Informazioa behar dut, Iruñeko kirol-jardunari buruz

Hezkuntza, Gazteria eta Kiroleko Alorrean (Zapateria k., 40, 2.) emanen dizugu Udaleko kirol instalazio eta jardueren, hiriko kirol agendaren eta kirol elkarte eta kluben berri. Horrez gain, haurrentzako kirol-eskolei buruzko foiletoak emanen dizkizugu.

Ba al da udal-igerilekuren bat?

Bai, Arantzadiko Kirolgunea. Hona informazio-ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.

Zein kiroldegitan dago udal-gimnasiorik?

Arrosadia (Taxoare k., zk.g.), Arantzadi (Arantzadiko ingurunea, zk.g.) eta Arrotxapea (Carriquiri k., zk.g.). Erabiltzeko interesik izanez gero, argibideak kiroldegietan eskatu.

Zein da Udaleko kirol-instalazioetara sartzeko araubidea?

Udalak kirol-instalazioak erabiltzeko deialdi bat egiten du, kirol-federazio, enpresa, ikastetxe, areto-futboleko talde federatu eta HKA ligako taldeei zuzendua, eta haiek antolatzen dituzte kirol-jarduerak udal-instalazioetan.

Arrosadia, Arrotxapea eta Mendillorrin muskulazio-aretoa erabiltzen ahal duzu; horretarako, pabiloian berean eta egun berean egin beharko duzu eskaera, bai eta dagokion tasa ordaindu ere. Gainera, Arantzadiko kirolgunean sarrerak egun baterako, hilabeterako edo denboraldi osorako eskatzen ahal dituzu.

Talde-kirolik egin nahi izanez gero, 24 ordu lehenago deitu beharko duzu Arrosadiako kiroldegira. Bertan, edozein kiroldegitan libre dauden orduen berri emanen dizute.

Non jokatzen ahal dut trinketean?

Arantzadiko eta Mendillorriko kiroldegietan. Bi instalazio horietako bulegoetan jasotzen dira erabiltzeko eskaerak. Trinketean Lopez pilotalekuan ere aritzen ahal duzu; instalazio irekia denez, libre dagoen guztietan erabil daiteke.

Ba al da jardueraren bat, haurrak kiroletan hasteko?

Udalak federazioei diru-laguntzak ematen dizkie, eta federazioek antolatzen dituzte haurrentzako kirol-jarduerak, Udalaren Kirol Eskolak programaren baitan. Informazioa Iruñeko ikastetxe guztietara bidaltzen da.

Ba al da minusbaliatuen artean kirolak sustatzeko jarduerarik?

Udalaren Kirol Eskolen programaren baitan, Udalak Nafarroako Kirol Egokituen Federazioarekin hitzarmen bat sinatzen du, eta horrela federazioak kirola sustatzen du, minusbaliatuen artean.

Adinekoa naiz, eta kirolen batean aritzea gustatuko litzaidake.

Udalak aukera ematen du gizarte- eta kultura-etxeetan yoga, erlaxazioa eta gimnasia arina egiteko. Argibideak prentsan argitaratzen dira, irailean, eta urte osoan zehar ere informazioa eska daiteke, Gesportera (jarduerak kudeatzen dituen enpresa) edo 010 telefonora deituz.

Udalak adinekoentzako beste kirol-progama bat ere badu: helduentzako mantentze-gimnasia. Hiriko hainbat gunetako ikastetxe eta kiroldegietan eskaintzen da. Programa irailean hasi eta maiatzean amaitzen da. Izen-emateak irailean egiten dira, jarduera non den eta zentro horietako bakoitzean. Argibide gehiago jasotzeko, deitu Aefisport enpresara, edo 010era.

Halaber, Udalak igeriketa-ikastaroak antolatzen ditu, hiruhilabetekoak, hastapen-, hobekuntza- eta mantentze-mailetan. Nafarroako Igeriketa Federazioak du ikastaro horiek antolatzeko ardura. Izena Gaztediaren Etxean eman behar da, irail, abendu eta martxoan. Argibide gehiago jaso nahi izanez gero, deitu 010era edo Federaziora.

Comercio y Turismo (No está traducido)

Reclamaciones

¿Hay alguna asociación de atención al consumidor en Pamplona?

Sí, hay dos: la Asociación de Consumidores Irache y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María la Real. Además, en el Servicio de Consumo y Artitraje del Gobierno de Navarra (parque Tomás Caballero) está la Junta Arbitral de Consumo, que atiende las consultas, ofrece información sobre la reglamentación vigente y media entre consumidores y empresas, en caso de conflicto.

He adquirido / alquilado un producto /servicio y no estoy satisfecho.

En el Servicio de Consumo y Artitraje del Gobierno de Navarra le informan de las condiciones y los requisitos que deben tenerse en cuenta a la hora de comprar, contratar o consumir un producto o un servicio. También le asesoran sobre la normativa vigente en materia de comercio, sobre cuáles son sus derechos y la manera de hacerlos valer.

¿Cómo puedo hacer una reclamación de consumo sin llegar a los tribunales?

La Junta Arbitral de Consumo actúa como árbitro en los conflictos entre los consumidores y las empresas o los profesionales que, voluntariamente, desean encontrar un acuerdo entre las dos partes sin necesidad de recurrir a los tribunales. Sus resoluciones tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial. El acceso al sistema arbitral es gratuito para las dos partes.

Rutas e itinerarios turísticos / culturales

¿Hay rutas turísticas o itinerarios culturales por la ciudad?

El Ayuntamiento tiene clasificadas cinco rutas turísticas: la ruta del encierro, el Camino de Santiago, las Murallas, Pamplona Monumental y la ruta del Parque Fluvial del Arga.

Ver rutas turísticas

 

Ingurumena eta Osasuna

Guardiako farmaziak

Nola eskuratzen ahal dut argibiderik, guardiako farmaziei buruz?

948 222111 telefonora deituta, Iruñeko eta Iruñerriko guardiko farmazien berri emanen dizute, eguneko 24 orduetan zehar.

Osasuna

Nola eta noiz jakin dezaket nire seme edo alabak behar dituen txertoen berri?

Jaioberrien gurasoei osasun-sareak auzo guztietan dituen oinarrizko laguntzako osasun-etxeetan ematen diete txertoen egutegiari buruzko informazioa.

Elikagai-kontrola

Osasun-kontrolen bat pasatzen al dute erosten ditugun jakiek eta janari-dendek?

Osasun-ikuskaritza zerbitzuen bidez, establezimenduen eta jakien zaintzari zein osasun-kontrolari heltzen diegu. Kontrol horrek arrainak, frutak eta barazkiak saltzen dituzten merkatu zentralak, elikagaien industriak, jantoki kolektiboak, txikikazko establezimenduak, udal-merkatuak, salmenta ibiltaria eta elikagaien garraioa hartzen ditu barne. Kontsultaren bat egin nahi baduzu, edo erosi edo kontsumitu dituzun jakietan gorabeheraren bat atzeman baduzu -edo irregulartasunaren bat, jaki-dendetako higiene- eta osasun-baldintzetan-, gurekin jarri harremanetan, eta guk erabakiko dugu zer egin behar den.

Udal Laborategian elikagaien kontrolerako zerbitzuek eskatzen dizkiguten analisiak egiten ditugu. Bestalde, enpresek eta partikularrek eskatuta ere aztertzen ditugu elikagaiak. Kasu horretan, zerbitzua ordaindu egin behar da.

Katuak eta txakurrak

Txakur bat daukat. Zer egin behar dut?

4 hilabete dituenez geroztik, identifikaturik izan behar duzu.

Identifikazioa edozein albaitarik egin dezake, mikrotxip bat ezarrita. Gero, Nafarroako Gobernura bidaliko ditu animaliaren datuak. Zakurrek bi urtean behin hartu behar dute amorruaren aurkako txertoa.

Zure txakurra arriskugarria izan daitekeen animalia horietakotzat joa bada, haren arraza medio edo dituen ezaugarriengatik, lizentzia eskatu behar duzu, hura edukitzeko, eta horretarako eskabidea bete behar duzu, eta kasuan kasuko agiriak erantsi.

Ba al da zakurrendako eremurik, hirian?

Egun, txakurrendako eremuak (ZE) daude Iruñean, eta horiek identifikatzeko kartel bat dago, non gogorarazten baitizute animalia askea zelatatzeko eta haren gorozkiak jasotzeko garrantzia (txakurrendako eremutik at, txakurra lotuta eraman behar da, eta arriskutsua bada, muturrekoa jantzita, hala eremuan nola eremutik kanpo). Eremu bakoitzean edukiontzi bat dago, logotipoaz identifikaturik, bertan gorozkiak botatzeko.

Zakurrendako Eremuak (ZE) honako lekuetan daude

Katua edo txakurra galduz gero, nora jo dezaket?

Animaliak Hartzeko Zentrora -antzinako zakurtegira- (Unibertsitateko errepidea, zk.g.); izan ere, bertan bildu eta artatzen dituzte galdutako animaliak.

Txakurra (edo katua) hil zait. Zer egin behar dut?

Iruñerriko Mankomunitatera jo, bertan animalia hilak biltzeko zerbitzua baitute. Edo, bestela, albaitari-klinika batera eraman txakurra edo katua, behar diren izapideak egiteko. Bi kasuetan, zerbitzua ordaindu behar da.

Baja eskatu konpainiako animalien erroldan, eta horretarako, animaliaren heriotza-ziurtagiria aurkeztu, albaitariak sinatuta.

Txakur bat (edo katu bat) dago kalean, abandonaturik (edota zaurituta).

Deitu Udaltzaingora, 092 telefonora, edo jarri harremanetan Animaliak Hartzeko Zentroarekin (antzinako zakurtegia). Horko langileek hartuko dute animalia.

Adoptatzen ahal dut abandonaturiko txakur edo katu bat?

Animaliak Hartzeko Zentrora, antzinako zakurtegira, jo, eta han hartuko dute aintzat zure eskaera, bertan bildurik baitaude abandonaturik gelditu diren zakur eta katuak. Hau da Zentroko ordutegia: astelehenetik larunbatera, 12:30etik 13:30era.

Bestelako animaliak

Uso anitz dago, hiriko halako tokian (toki jakin batean)

Hiriko toki jakin batean uso asko dagoela sumatuz gero, edota uso horiek arazoak sortzen badizkiete herritarrei, edo ondare arkitektonikoa kaltetzen badute, jo ezazu Elikagaien Ikuskaritza eta Zoonosi Zerbitzura, bertan aztertzeko zer egin behar dugun. Jabego pribatuetan ez dugu zerbitzu hori egiten, baina argibideak emanen dizkizugu, hartzen ahal dituzun prebentzio-neurriei buruz.

Arratoiak ikusi ditut kalean, edota insektuak

Aldian-aldian, arratoiak hiltzeko kanpainak egiten ditugu, ibaien ertzeetan eta estolderian, baina kalean arratoiak edo insektuak daudela sumatzen baduzu, mesedez, gurekin harremanetan jarri, eta premiazko jarduera bat abiaraziko dugu. Arratoiak hiltzeko zerbitzua doan eskaintzen dugu, baita jabego pribatuetan ere. Insektuak hiltzeko jarduketak, ordea, egin egiten ditugu jabego pribatuetan ere, baina tasa baten ordainpean.

Auzokideekiko harremanak

Auzokideek zarata gogaikarriak ateratzen dituzte. Non eman dezaket abisua?

Abisua eman, kexa aurkeztu edo salaketa egiteko, dela pertsonek edo animaliek eragindako zaraten edo bestelako enbarazuen gainean dela arriskuren bat atzemana delako, 092 telefonora deitu behar duzu, eguneko 24 orduetako edozein unetan. Salaketa ahoz aurkezten ahal duzu Udaltzaingoko bulegoetan, edo idatziz, eskabide orokorra beteta, Udaleko Erregistro Orokorrean edo erregistro osagarrietan.

Ingurumena

Esan didatenez, Udalak hainbat hezkuntza-jarduera antolatuak ditu, ingurumenari buruz

Ingurumen Heziketarako Museoak (Errotazar k., zk.g.) prestakuntza-ikastaroak antolatzen ditu, batez ere, gazteei eta ikasleei zuzenduta. Bertan, bestalde, dokumentazio- eta aholku-zerbitzua dago, ingurumen-heziketari buruz, eta ibilbide gidatuak ere eskaintzen dtuzte, Museoa ikusteko.

Nola aurrezten ahal ditut ura eta energia? Argibideak behar ditut, energia berriztagarrien gainean

Energia Agentzian (Kale Nagusia, 20), aholku praktikoak emanen dizkizugu, hainbat aferen inguruan: etxean energia eta ura aurrezteko erak, energia berriztagarrien erabilera, hondakin gutxiago sortzeko manerak, bioaniztasuna eta abar.

Argibideak eskuratu nahi ditut, zaborra behar bezala birziklatzeko

Iruñerriko Mankomunitatea arduratzen da hiri-hondakinen bilketaz Iruñean, eta foiletoak igortzen ditu etxeetara, etxeko-hondakinak nola bereiztu behar diren azalduta. Gai honi buruzko argibiderik nahi baduzu, Mankomunitatera deizazu (ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara), edo haren bulegoetara jo (Chinchilla jeneralaren kalea, 7). Bertan, hondakinen birziklapenari buruzko foiletoak eskuratu ahalko dituzu.

Udaleko Energia Agentziak ere hainbat argitalpen ditu, ingurumenari buruz (heziketa-gidak, fitxak eta abar). Horietan hainbat aholku eta irtenbide praktikoak daude bildurik, hondakinak ahal den gehien aprobetxatze aldera.

Agenda 21 eta bidaiak

Nola laguntzen ahal dugu ingurumena hirian sustatzen?

Iruñeak Agenda 21-i lotzeko konpromisoa sinatua du, hiriko garapen iraunkorra areagotze aldera. Agenda 21ek jarduteko proposamen batzuk dakartza berekin, horiek gauzatzeko gida delarik, aldi berean.

Gurekin harremanetan jarri eta argibideak emanen dizkizugu, Agenda 21en proposamenen garapenean parte har dezazun: herritarren arteko eztabaidetan, proposamenen balorazioan, inkestetan, foroetan... Bestalde, Eskolako Agenda 21 programa ikastetxeak proiektuan engaiatzeko dago pentsatua, lehenik eta behin ingurune hurbilenean esku hartzeko asmoz.

Non jasotzen ahal dut argibiderik, herrialde jakin batzuetara bidaiatzeko hartu beharreko txertoei buruz?

Osasun eta Kontsumo Arloan (Iturralde y Suit kalea, 13 -1. sol.), astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara.

Segurtasuna, Justizia eta Herritarren Babesa

Udaltzaingoa

Agiri bat behar dut, Udaltzaingoak istripu baten gainean esku hartu duela egiaztatzeko

Istripu batean nahasita egonez gero, Udaltzaingoaren esku-hartzearen gaineko txostenaren kopia eskatzen ahal duzu, Udaltzaingoaren egoitzan (Iratxeko monasterioaren k., 2). Eskabide orokor bat edo edozein idazki aurkeztu behar duzu, non ibilgailuaren matrikula eta istripuaren data adieraziko baitituzu. Halaber, faxez (948 420666) egindako eskaerei ere erantzuten diegu. Txostenaren kopia ordaindu beharrekoa da, eta horri dagokion ordainketa izapide hori egin duen unitatean egin behar da.

Istripu bat izan da (trafikokoa edo bestelakoa), kalean, etxebizitza edo establezimenduren batean

Udaltzaingoaren Atestatuetarako brigadaren ardura da Iruñeko kaleetan, etxebizitzetan eta establezimenduetan gertatzen diren istripuetan arta egitea. 092 telefonora eguneko 24 orduetan dei daiteke.

Alarma bat jotzen ari da

Gurekin harremanetan jarri, 092 telefonora deituta, eta erantzunen dizugu eguneko 24 orduetan. Alarmak hotsik ateratzen ez badu ere, jarri gurekin harremanetan, sutea izateko arriskuari aurre egiteko.

Suhiltzaileak

Txosten bat behar dut, suhiltzaileen esku-hartze baten gainean.

Txosten hori Nafarroako Larrialdietako Agentzian (Aralar k., 3-4.a) eskatzen ahal duzu, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era. Horretarako, eskabide bat aurkeztu behar duzu, eta bertan adierazi zein egunetan eta tokitan esku hartu zuten. Txostena ordaindu beharrekoa da.

Suhiltzaileak aritzen al dira prestakuntza edo aholkularitzako ezein lanetan?

Bai, horietako batzuk egiten dituzte, hala nola langile eta ikasle multzoei zuzendutakoa, sute batean nola jokatu eta nola babestu jakin dezaten, bai eta suteen kontrako elementuak nahiz ekipoak eta arnasa hartzeko gailuak ere nola erabili behar diren ezagutzera emate aldera. Orobat, aholkuak ematen dituzte eskola, enpresa, osasun-etxe, gune ofizial eta abarretako larrialdi-plana erredaktatzeko.

 Elurteak eta izotza

Elurra aritu du, eta izotz-plakak egin dira
Jarri gurekin harremanetan, 092 telefonora deituta. Eguneko 24 orduetan erantzunen dizugu; beharra non eta horra bidaliko ditugu kamioiak, gatzarekin.

 Agiriak eta objektuak galtzea

Objektu edo agiri bat galdu dut kalean

Iruñeko Udaleko Objektu galduen bulegoa Hiritarren Babeseko Alorrean dago (Iratxeko Monasterioaren k., 2).

Galdutako objektua bulegoan jasota dagoen jakiteko, 948 420 612 telefonora deitu eta objektua deskriba ezazu. Galdutakoak agiri pertsonalak badira, ahal izanez gero, telefonoz abisatuko diegu titularrei. Atzerritarren kasuan, posta ziurtatuaren bitartez igorriko ditugu, jaso izanaren adierazpenarekin. Galdutako objektua jasotzeko, interesatuak berea dela egiaztatu beharko du.

Bulego honek 8:30etik 14:30era bitarte jarduten du, astelehenetik ostiralera. Sanferminetan, bulegoa eguneko 24 orduetan egoten da irekita.

Kreditu-txartelak, dirua, sakelakoa... lapurtu dizkidate, zer egin behar dut?

Udaltzaingoaren salaketa-bulegora joan (Iratxeko monasterioaren k., 2). Eguneko 24 orduetan irekita dago. Udaltzaingoa arduratuko da gertatu dena ikertzeaz, eta, salaketaren kopiaz baliatuta, finantza-entitateetan galdetzen ahalko duzu ea zure txartelak erabili dituzten.

Armak edukitzeko baimena

Beharrezkoa al da baimena, aire edo gas konprimituko arma bat edukitzeko?

Karabina edo aire konprimituko pistoletarako arma-txartela eskatu behar da (eskaerak urte osoan zehar egin daitezke).

Eskabidearen inprimakia Guardia Civilaren egoitzan (Galizia etorbidea, 2) jaso behar da, eta, behin hori beterik, izapidaketaz Hiritarren Babeseko Alorreko zein unitate arduratu eta horretan aurkeztu behar da, Iratxeko monasterioaren kaleko 2an, 8:30etik 14:00etara. Halaber, dagokion tarifa ordaindu behar da. Behin eskabidea aurkeztuz geroztik astebeteko epea iraganda, eskatzaileak izapidea bideratu duen unitatera jo dezake, txartela jasotzera.

Servicios sociales

 Unidades de barrio

¿Qué funciones desarrollan las unidades de barrio?

El Área de Servicios Sociales tiene descentralizada en todos los barrios de la ciudad la atención directa a los ciudadanos, mediante el programa de acogida que se lleva a cabo en las unidades de barrio. El programa de acogida tiene por objeto garantizar el bienestar de las personas, haciendo especial mención en aquellas que, por circunstancias personales, familiares y/o sociales, precisan atención y recursos específicos. Desde las unidades de barrio se gestionan los programas de atención a la infancia en dificultad social, el empleo social, el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), el programa de acompañamiento sociolaboral, el servicio de intermediación laboral y los programas comunitarios. Además, se informa, asesora y tramita la solicitud de los recursos y ayudas que el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona tienen establecidas para paliar situaciones de necesidad.

La atención se lleva a cabo mediante entrevistas programadas, con petición de hora previa, bien a través de llamada telefónica o en las unidades de barrio.

¿Quién puede beneficiarse del Servicio de Atención Domiciliaria y cómo se solicita?

Los requisitos son: ser mayor de 65 años y tener problemas para desenvolverse en las actividades de la vida diaria, o ser menor de esta edad pero necesitar apoyo personal por problemas de salud. También las familias cuya situación social o económica aconseje ayuda domiciliaria o en las que alguno de sus miembros tenga alguna incapacidad temporal que dificulte la adecuada atención de menores, personas ancianas o discapacitados. En cualquiera de estos casos, es preciso no superar las condiciones que el servicio determina en su ordenanza de gestión. Cuando alguna persona considera que por su condición puede necesitar el Servicio de Atención Domiciliaria, ha de dirigirse a su unidad de barrio, mediante previa petición de hora, con el fin de mantener una entrevista con la profesional encargada de valorar las circunstancias en las que se encuentra.

Además, en la unidad de barrio también se gestionan las ayudas económicas que el Gobierno de Navarra concede cuando la atención que se precisa es superior a la que el SAD puede prestar.

¿Qué servicios pueden recibirse desde el Servicio de Atención Domiciliaria?

Las personas usuarias del SAD reciben apoyo para su atención personal e higiene, ayuda en las tareas domésticas, acompañamiento educativo y preventivo, estímulo en las relaciones humanas, servicio de comida a domicilio (diario), lavado y planchado de la ropa (una vez por semana), acompañamiento a centros asistenciales o de ocio, mejoras en el equipamiento del hogar, sensibilización del entorno familiar y alternativas a las situaciones de urgencia que puedan producirse.

¿Qué precio tiene el Servicio de Atención Domiciliaria y con qué frecuencia puede recibirse la atención?

Las horas de atención pueden ser de "carácter intensivo" (entre 3 y 6 horas semanales) y de "mantenimiento" (hasta 3 horas a la semana). Con carácter extraordinario se podrá atender entre 7 y 14 horas semanales. El precio del servicio depende de la aplicación de los baremos señalados en la ordenanza de gestión sobre precios públicos, que vienen determinados por la renta per cápita de la unidad familiar y que se puede consultar en la página web municipal.

¿Qué documentación hay que presentar para solicitar el Servicio de Atención Familiar?

Fotocopia del DNI del solicitante y, si procede, de su cónyuge, fotocopia de la tarjeta sanitaria del Servicio Navarro de Salud o de cualquier otra cobertura de la que sea titular, fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al último ejercicio fiscal en curso (negativa en el supuesto de no existir obligación legal a declarar), los documentos acreditativos del conjunto de los ingresos económicos del beneficiario y de los miembros de su unidad de convivencia: pensiones, nóminas, etc., certificado de bienes emitido por la oficina de registro de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra, declaración responsable de bienes que en los últimos 10 años integraban el patrimonio del solicitante, informe/s médico/s,calificación oficial de discapacidad o de invalidez, si existiera en el solicitante o convivientes, y otros documentos complementarios de interés.

¿Qué es la telealarma o también llamado medallón y dónde puedo solicitarla?

Es un sistema de alarma telefónico que soluciona situaciones de soledad, aislamiento, angustia y los riesgos derivados de patologías agudas o de urgencias médicas. Mediante un aparato conectado a su teléfono, podrá comunicarse desde cualquier lugar de su casa con profesionales que atienden el servicio de urgencias durante las 24 horas.

Si desea beneficiarse de este servicio, debe hacer la solicitud en la unidad de barrio que corresponda a su domicilio.

¿Qué servicios se ofrecen para personas con discapacidad?

En las unidades de barrio le informaremos de las actuaciones dirigidas a la promoción y atención de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial o con enfermedad mental, así como de los servicios y de los recursos existentes.

¿Qué servicios existen para las personas sin techo?

El Ayuntamiento de Pamplona tiene establecidos diversos recursos de emergencia para atender a las personas "sin techo". Además del programa "A Cubierto", donde se ofrece alojamiento nocturno para 22 personas, se facilitan vales para pernoctar en pensiones y, en el caso de personas transeúntes, vales para autobús cuando dejan la ciudad y no disponen de recursos económicos. Desde el programa "Educadores de Calle" se realiza un trabajo individualizado, de acompañamiento y atención, con el objetivo de mejorar las circunstancias personales y sociales de quienes se encuentran sin hogar.

Las personas "sin techo" son atendidas también por Cáritas mediante diversos servicios como el Albergue de Transeúntes, el centre de Día San Miguel, el centro Nazaret y el centro Ocupacional para Transeúntes.

¿Cómo puede pedir asesoramiento un inmigrante?

Desde las unidades de barrio le facilitamos información, atención social, soporte en la tramitación de documentos, orientación para la formación ocupacional y la inserción laboral y asesoramiento jurídico. Para mantener una entrevista con el equipo de trabajo social ha de solicitar cita previa.

¿Qué sistemas de alojamiento hay para personas con discapacidad que no pueden vivir solas?

En las unidades de barrio se informa sobre la relación de apartamentos adaptados, pisos tutelados y centros residenciales existentes para personas con discapacidad física grave o bien con discapacidad psíquica o enfermedad mental, así como e las condiciones para acceder a ellos.

Atención a menores

¿Hay algún servicio que vele por los problemas de desatención de los niños y adolescentes?

Actuamos en los casos en los que el niño/adolescente se encuentre en situación de desprotección por abandono por parte de su familia o por sospechas de maltrato. Valoramos cada situación y determinamos cuál es la mejor forma de intervenir con al propuesta de planes de actuación como son el soporte a la familia, el acogimiento familiar temporal cuando el niño/adolescente no puede ser atendido por su propia familia y el acogimiento residencial de urgencia cuando se encuentra en situación de abandono.

En el caso de las familias que no puedn atender a sus hijos, les informamos y asesoramos y llevamos a cabo planes de trabajo para mejorar la situación. Si es necesario, ofrecemos recursos para que puedan ser acogidos de manera temporal por otra familia.

Quisiera acoger un niño durante un tiempo.

El Servicio de Acogimiento Familiar depende de la Dirección General de Familia del Gobierno de Navarra (c/González Tablas s/n). Para constituirse en familia de acogida, ha de ponerse en contacto con la Dirección de Protección de Menor, de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 14.30 y mediante llamada telefónica con el fin de solicitar una entrevista.

Estoy interesado en adoptar un niño.

El Servicio de Adopción depende de la Dirección General de Familia del Gobierno de Navarra (c/ González Tablas s/n). Si está interesado en la adopción nacional, ha de solicitar una entrevista en el teléfono 948 426912. Si desea información sobre la adopción en general, tanto nacional como internacional, ha de llamar al teléfono 948 426964 donde le convocarán a una reunión con otras personas interesadas. En ambos casos, el horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas.

Atención a la mujer

¿Existe algún servicio de orientación jurídico familiar para mujeres?

En el Servicio de Atención a la Mujer le facilitamos información y orientación sobre consultas relacionadas con separaciones, divorcios, custodia de los hijos, etc.

¿Existe algún servicio que facilite ayuda a las mujeres maltratadas?

En el teléfono 112(SOS Navarra), el Servicio de Atención Jurídica a la Mujer le ofrece información gratuita, asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, en caso de malos tratos y/o agresiones sexuales. El horario es permanente.

Además, desde el Servico Municipal de Atención a la Mujer facilitamos soporte y atención a las mujeres qeu padecen diversas situaciones de violencia, y proporcionamos un acogimiento de urgencia temporal para las mujeres y sus hijos que son objeto de maltratos físicos o psíquicos. Desde el mismo servicio, también ofrecemos orientación jurídica y asesoramiento en la búsqueda de recursos que permitan salir de la situación de violencia e iniciar un proceso de recuperación.

Tráfico y transportes

Transporte público

¿Qué personas pueden ser beneficiarias de descuentos en el transporte público?

Las personas mayores de 65 años pueden beneficiarse, según sus ingresos económicos, de las distintas tarifas sociales. En ambos supuestos, es imprescindible el uso de la tarjeta - monedero que le será facilitada gratis en Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Visitar la web de la Mancomunidad de Pamplona

Si desea poder beneficiarse de las tarifas sociales, ha de dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de Mancomunidad de la Comarca (C/ Navas de Tolosa 29), de 8.30 a 18.00 horas, de lunes a viernes. El horario telefónico es de lunes a viernes en horario de 7.30 a 18 horas.

Aparcamientos y multas

¿Cómo puedo pagar una multa de tráfico?

Las multas se pueden pagar con un 30% de descuento dentro de los 30 días naturales siguientes al de notificación de la denuncia. El pago con descuento implica la finalización del expediente y la renuncia a hacer alegaciones. El lugar de pago es el Área de Seguridad Ciudadana (C/ Monasterio de Irache 2), de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. El pago en la Agencia Ejecutiva se hace a los 8 meses, aproximadamente, desde la interposición de la denuncia y conlleva recargos e intereses. El lugar para efectuar el pago es la calle Olite 20, bajo, o en Depositaría del Ayuntamiento de Pamplona. El pago de la multa puede realizarlo en metálico, por giro postal (dirigido a Policía Municipal o Depositaría del Ayuntamiento de Pamplona, especificando número de expediente, nombre y matrícula del vehículo), mediante tarjeta de crédito o por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta del Ayuntamiento de Pamplona, indicando en el asunto el número de expediente y la matrícula del vehículo. Si no conoce el número de expediente, debe indicar matrícula y fecha de la multa.

Deseo presentar un pliego de descargo por una multa municipal de tráfico.

La presentación de alegación o pliego de descargo ha de presentarla dentro de los 15 días hábiles desde la recepción de la comunicación de la denuncia. Debe rellenar una instancia general, o escrito - modelo de pliego de descargo facilitado en la propia unidad tramitadora, o cualquier escrito. Ha de presentar su alegación en el Área de Seguridad Ciudadana o en cualquiera de los registros municipales.

¿Qué documentación debo presentar para retirar un vehículo del servicio de grúas?

El DNI, el seguro obligatorio del vehículo, justificante de haber pasado la ITV y proceder al abono de la tarifa por retirada de vehículo, y en su caso, la custodia del mismo (en efectivo o con tarjeta). El servicio de retirada de vehículos está abierto las 24 horas.

¿Cómo pueden tener una plaza de aparcamiento de concesión municipal?

El Ayuntamiento otorga la explotación y la gestión de los aparcamientos a las empresas que lo soliciten mediante un concurso público. Estas empresas disponen de una concesión municipal en lo que respecta al terreno donde se ubican.

Los aparcamientos municipales están dirigidos a las personas que residen en la zona donde están situados. Hay dos modalidades de aparcamiento, los de cesión de derecho de uso durante años, y aquellos que funcionan por contrato mensual.

Si está interesado, dirijase a la empresa que gestiona el aparcamiento municipal, Dornier (c/ Esquíroz 30, trasera). El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y sábados de 8.30 a 14.00 horas.

¿Cómo están señalizadas las zonas para carga y descarga?

Las zonas de carga y descarga del Casco Antiguo y Ensanches están pintadas de azul y amarillo y el resto de las zonas (Azpilagaña, Milagrosa, Mendillorri; Chantrea, Rochapea, San Jorge, San Juan, Iturrama y Mendebaldea), de amarillo. Si desea información sobre la numeración de las calles donde están dispuestas las zonas de carga y descarga, puede ponerse en contacto con nosotros o consultarlo en la web municipal.

¿Qué sistemas de aparcamiento hay en la calle para vehículos de personas con discapacidad?

Si está en posesión del certificado de reconocimiento que acredita una discapacidad, puede solicitar la tarjeta de aparcamiento que le permitirá:

 • No estar afectado por las limitaciones de circulación y estacionamiento de las áreas de peatones. Estacionar en las plazas públicas de aparcamiento reservadas para las personas con discapacidad y en aparcamientos de zona azul sin abonar ticket.
 • Por otra parte, si es conductor de un vehículo de transporte colectivo para personas con disminución y movilidad reducida, puede solicitar la tarjeta de aparcamiento correspondiente.
 • Detenerse en la vía pública, durante el tiempo imprescindible, siempre que no impida la circulación de vehículos o peatones.
 • Solicitar una plaza de aparcamiento reservado cerca de su domicilio, lugar de trabajo o lugar de estudio.

Por otra parte, si es conductor de un vehículo de transporte colectivo para personas con disminución y movilidad reducida, puede solicitar la tarjeta de aparcamiento correspondiente.

 

¿Qué documentación debo presentar para retirar un vehículo del servicio de grúas?

El DNI, el seguro obligatorio del vehículo, justificante de haber pasado la ITV y proceder al abono de la tarifa por retirada de vehículo y, en su caso, la custodia del mismo (en efectivo o con tarjeta). El servicio de retirada de vehículos está abierto las 24 horas.

Soy discapacitado y quiero solicitar plaza de estacionamiento de vehículo en la vía pública

La solicitud debe presentarla en al Brigada de Control y Seguridad Vial de la Policía Municipal o bien en cualquiera de los registros municipales. Puede hacerlo personalmente o enviar a cualquier persona en su nombre. Junto con la instancia general, donde debe indicar el domicilio, ha de presentar fotocopia y original del certificado de minusvalía.

Deseo solicitar la tarjeta de usuario de Autopistas de Navarra

Debe hacerlo en sus oficinas en horario de lunes a jueves de 09:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 18:30 h. y viernes de 09:00 h. a 14:00 h.

¿Hay aparcamientos para camiones dentro de la ciudad?

No existen espacios consentidos para aparcar camiones dentro de Pamplona, deben aparcar en la Ciudad del Transporte o fuera del término municipal.

Permiso de conducir

Deseo obtener o renovar el carné de conducir

Si desea sacar por primera vez el carné de conducir o precisa renovarlo, ha de dirigirse a las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico (c/ Vuelta del Castillo 11, bajo), en horario de lunes a viernes, de 9:00 h a 14.00 h., o tramitar su solicitud en cualquiera de los centros de reconocimiento de conductores.

Permisos especiales

¿Necesito un permiso para el transporte escolar?

Los servicios de transporte escolar que transcurran íntegramente por el término municipal de Pamplona precisan de una autorización especial. La solicitud se puede presentar en el Área de Seguridad Ciudadana on en cualquiera de los registros municipales, acompañada de la correspondiente documentación.

¿Cómo puedo solicitar vigilancia por parte de la Policía Municipal para circular con un gran transporte por la ciudad?

Puede solicitar acompañamiento de la Policía Municipal durante las 24 horas del día, llamando al teléfono 092. Este servicio es de pago.

Tengo que transportar un material peligroso por el interior de la ciudad.

Ha de solicitar una autorización para cada viaje que deba hacer. El transporte irá escoltado por agentes de la Policía. La solicitud se puede presentar en el Área de Seguridad Ciudadana.

Este trámite es de pago.

Necesito reservar un espacio para carga y descarga de comercio en la ciudad

Las solicitudes de reserva de espacio para carga y descarga de comercios de Pamplona se presentan en cualquiera de los registros municipales. El precio es gratuito si la reserva se realiza con carácter público sin beneficio particular. Si la reserva es específica para uso particular, es preciso pagar la tarifa correspondiente. Si el horario es limitado, el precio se reduce en un 25%.

Si desea más información puede llamar al 010 o consultar la página web municipal.

Semáforos

Hay una señal de tránsito que se ha caído/un semáforo que no funciona

Atendemos sus quejas, reclamaciones, peticiones y sugerencias en el 010 o en el Área de Seguridad Ciudadana. Puede dirigirse a nosotros presentando una instancia general o un escrito. Si se trata de un asunto de urgencia, le atenderemos en el teléfono 092 durante las 24 horas.

Transportes públicos

¿Dónde debo dirigirme para proponer la colocación de un semáforo?

Puede dirigir un escrito al Área de Seguridad Ciudadana, señalando el lugar donde propone la colocación de un semáforo.

¿Cómo puedo obtener información sobre los itinerarios o trayectos en transporte público?

A partir del origen y el destino que nos indique, en el servicio 010 y en la Mancomunidad se informa de las mejores opciones para llegar en autobús.

Vehículos: adquisición y tenencia

He comprado un coche, ¿qué impuestos debo pagar?

Han de pagar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) todos los propietarios de vehículos dados de alta en la ciudad.

Si se trata de un vehículo nuevo, le facilitamos el impreso de autoliquidación de impuestos. El primer año sólo debe pagar la parte proporcional por trimestres completos. Si es un vehículo de segunda mano, es preciso notificar el cambio de titular a la Prefectura Provincial de Tráfico.

Posteriormente puede notificarnos los nuevos datos en lo que respecta al titular del recibo. El propietario de un vehículo de primera generación está obligado a pagar la totalidad del impuesto, aunque después haya tenido que transferir el vehículo, excepto en el caso de baja definitiva del vehículo o de baja temporal por robo o siniestro.

 

Hirigintza, Etxebizitza eta Obrak

Zuhaitzak et lorategiak

Nire kalean edo auzoan zuhaitzak landatzeko eskatu nahi dut.

Zuloren bat libre badago, edo lehenago zuhaitz bat bazegoen eta edozein arrazoi zela medio kendu bazuten, zuhaitzak berriro jartzeko eskatu, 010era edo Hiri Kontserbazioko Alorrera deituta.

Zuhaitzak landatzeko, halakorik inoiz izan ez duten hiriko kale edo aldeetan, idatziz eskatu behar duzu.

Kalean (edo parkean) zuhaitz bat erori da (edo hondaturik dago, edo gaixorik)

Jarri harremanetan gurekin, eta brigada berezi bat joango da eroritako zuhaitza erretiratzera edo egoera arriskutsuak sor ditzaketen adarrak moztera. Bestalde, kaleetako eta gune publikoetako zuhaitzen osasun-egoeraren mantentze-lanez ere arduratzen gara.

Hornigarri bat baldintza txarretan dago (halako) parkean.

Ur-hartuneren bat egoera txarrean dagoela erreparatuz gero, ez dabilela edo gaizki dabilela, edo ohartzen bazara pintadak edo kartelak daudela, edozein parke edo lorategitako hornigarrietan, edo beste edozein gertakari hautematen baduzu, hiriko parke eta lorategien kontserbazio-egoerari lotua dena, jarri harremanetan gurekin, eta kontuan hartuko dugu, kasuan-kasuko jarduketa gauzatze aldera.

Galtzadak eta espaloiak

Nola lortzen ahal dut agiria, nire kalearen izena edo zenbakia aldatu dela egiaztatzeko?

Idatziz eskatu behar duzu, Hirigintza eta Etxebizitza Alorrean (Armada etorbidea, 2, 5. sol.); egiaztagiri bat emanen dizugu, non finkaren helbidea eta zenbakia azalduko baitira, edo, hala gertatu bada, kasuan-kasuko kalearen izenaren aldaketa.

Zulo bat dago kalean

Galtzada edo espaloietan zoru-harroketarik edo zulorik hautemanez gero, jarri harremanetan Hiri Kontserbazioko Alorrarekin (Armada etorbidea, 2, 9. sol.), edo bestela, 010era deitu.

Nire auzoko espaloiak ez daude egokiturik minusbaliatuentzat

Idatziz eskatzen ahal duzu, Hiri Kontserbazioko Alorrean (Armada etorbidea, 2, 9. sol.), zintarriak gune batean edo gehiagotan behera egokitzeko, espaloi jakin batean, minusbaliatuen mugikortasuna errazte aldera.

Halako iturri publikoa ez dabil (edo ura galtzen du)

Iturri publiko bat gaizki badago, edo ez badabil, 010era edo Hiri Kontserbazioko Alorrera (Armada etorbidea, 2, 9. sol.) deitzea baino ez duzu, eta matxura guri jakinarazi.

Argiztapena

Nire kaleko argiak ez dira pizten (edo hondaturik daude)

Ikusten baduzu farol bat edo gehiago ez direla pizten -edo ez direla egunez itzaltzen-, edo, bestela, beste edozein arazo hautematen baduzu, hiriko argietan, deitu Hiri Kontserbazioko Alorrera (Armada etorbidea, 2, 9. sol.) edo 010era.

Farolak garbitu edo margotzeko beharra dagoela jabetuz gero, idatziz eskatzen ahal duzu.

Farola gehiago instalatu behar dira

Idatziz eskatu, farola berriak paratzeko, eskaera udal-erregistroetan edo Hiri Kontserbazioko Alorrean aurkeztuta

Hiri-hornigarriak

Banku bat hautsita dago

Antzematen baduzu banku bat hautsita dagoela, deitu 010era edo Hiri Kontserbazioko Alorrera (Armada etorbidea, 2, 9. sol.), eta konponduko dugu.

Garbiketa

Pintada bat egin dute

Deitu 010era edo Garbiketa Zerbitzura. Zerbitzu horrek ezabatuko ditu eraikin publikoetako, hiri-hornigarrietako eta gune publikoetako pintadak eta kartelak.

Nire kalea zikin dago

Garbiketa-brigadek inguruabar jakin bat dela medio (ureztatzeko mahuka, zikinkeria, olio-orbanak, galtzadan, istripu baten hondarrak, altzariak eta trasteak eremu publikoan utziak eta abar) eremu publikoan aparteko eran jardun behar dutela uste baduzu, jo ezazu 010era edo Hiri Kontserbazioko Alorrera (Armada etorbidea, 2, 9. sol.).

Paperontzi bat (edo edukiontzi bat) gaizki dago (edo beteta)

Paperontzi bat hautsita badago 010era deitu. Zabor-edukiontzi bat zikin edo mukuru badago, Mankomunitatera deitu. Halakoen kokagunea aldatzeko edo gehiago paratzeko ere eska dezakezu.

Dorre-garabi bat jarri behar dut

Es preciso disponer de licencia de obra o permisio de construcción. La tramitación de permiso puede hacerse por procedimiento abreviado, siempre y cuando se presente toda la documentación requerida y se cumplan todos los requisitos.

La solicitud debe hacerse con anterioridad a la instalación.

¿Ha de solicitar permiso para una actuación puntual en la calle?

Las solicitudes de licencia para actuaciones, conciertos, representaciones y otros actos, cuya duración no exceda de un mes y que se realicen en la calle o en los locales que no dispongan de la correspondiente licencia, se han de tramitar con una antelación mínima de entre 15 y 25 días a la celebración del acto.

Las licencias para locales privados con licencia de apertura se solicitarán en el Área de Urbanismo y Vivienda. Las licencias para espacios abiertos, vía pública, calles se solicitarán en el Área de Seguridad Ciudadana. Póngase en contacto con nosotros y le informaremos sobre la documentación que debe presentar, o consulte la web municipal.

¿Puedo conocer si un solar/edificio está afectado por un proyecto urbanístico?

En la Gerencia de Urbanismo (Avda. Ejército 2, 6ª), le facilitamos información sobre la calificación urbanística de una finca o de un solar y sobre los planes urbanísticos que pueden afectar a una zona de la ciudad.

Además, puede solicitar por escrito un informe o certificado urbanístico. Este documento proporciona información sobre las afectaciones urbanísticas y facilita los datos de edificación del solar donde está ubicada. Este servicio es el de pago.

Necesito un plano de la ciudad o de un edificio

El Área de Comercio y Turismo edita un plano callejero que puede solicitar en sus oficinas (4ª planta de la Casa Consistorial), previo pago de la tasa correspondiente, que ha de hacerla efectiva en Tesorería Municipal (c/ Mercado 11, 3º).

Por otra parte, en la Oficina de Información y Turismo (Avenida Roncesvalles 4) podrá obtener, de forma gratuita, el plano turístico de Pamplona. También, le facilitarán el plano callejero de la ciudad, éste último de pago.

Necesito fotocopias de planos

La obtención de certificados u otros documentos, como fotocopias de parte de expedientes, de planos, etc, puede solicitarse en cualquiera de los registros municipales. En el caso de Urbanismo (solicitud de planos de viviendas) hay que especificar el motivo de la petición.

Este servicio es de pago.

Vados

Necesito/tengo un vado

Si necesita utilizar la acera para la entrada y salida de vehículos privados de un edificio, debe solicitar la licencia de vado y efectuar el pago de la tasa anual.

Es preciso recordar que los locales deben contar con licencia de apertura, las viviendas unifamiliares con licencia de primera utilización, y que si procede rebaje de bordillo de acera, las obras correrán a cargo del solicitante.

Si ya dispone de un vado y ha de hacer alguna modificación física, cambiar el titular o darlo de baja, es necesario que presente una solicitud. Tanto en caso de bajas como en el de cambio de titular, se ha de pagar el importe anual de la tasa y el nuevo particular pagará a partir del año siguiente. Así mismo, para llevar a término obras de modificación, reparación, mejora, adaptación al modelo de la ciudad, o bien para suprimir el vado, hace falta que solicite una licencia de obras menores y que efectúe el pago de la tasa correspondiente.

He perdido/no he recibido el aviso de pago de la tasa de vados anteriores

Actualmente se establece el calendario de pago de los impuestos y las tasas de cobro periódicas. Si por cualquier motivo no dispone del aviso de pago correspondiente una vez finalizado el primer mes del período de pago, puede solicitárnoslo en un duplicado.

Es preciso recordar que puede domiciliar el pago de la mayoría de los tributos de cobro periódico en su cuenta corriente o en su libreta de ahorro. También puede hacer el pago por medio de la tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o Eurocard).

Necesito un vado provisional

Si precisa permiso de reserva provisional de espacio para plaza de aparcamiento para mudanzas, obras, descargas, etc., es necesario presentar la solicitud de autorización con 24 horas de antelación, con el fin de efectuar las señalizaciones oportunas. El lugar de presentación es el Área de Seguridad Ciudadana (c/ Monasterio de Irache 2), y la solicitud se hce en la unidad tramitadora. La autorización se firma en el momento por el jefe de sala. El servicio es de pago, y las tasas se aplican según días de reserva y espacio solicitado.

Vivienda: adquisición y propiedad

Quisiera solicitar un piso de protección oficial

La adjudicación de las viviendas protegidas de obra nueva se gestionan en Vinsa a través de un censo de solicitantes.

Ir a la página de Vinsa