Dirulaguntzak

Deporte

Kirol afizionatua eta eskola-kirola

Dirulaguntza-lerro honek bi deialdi barne hartzen ditu: alde batetik, 6 eta 14 urte bitarteko kirolariei zuzendutako Oinarrizko Kirol Eskolak antolatzeko dirulaguntza; eta bestetik, dirulaguntzak ematea Iruñeko kirol-elkarteen sareek ohiko entrenamenduak antolatu ditzaten eta kirol-lehiaketa ofizial jakin batzuetan parte har dezaten.

Ekitaldiak eta aisialdi-kirola

Irabazi asmorik gabeko kirol-entitateei dirulaguntzak emateko deialdia; Iruñean edozein adinetako jendeari zuzendutako kirol-ekitaldiak eta aisiako kirola antolatzeko dirulaguntzak dira.

Liga nazionalak

Iruñeko kirol-entitateei dirulaguntzak emateko deialdia; kirol bakoitzeko hiru maila nazional absolutu gorenen liga ofizial federatuetan parte hartzeko dirulaguntzak dira.

Etiketa informatiboak

Kirol Unitatearen udal-deialdietan diruz lagundutako entitateek herritarrei zuzendutako etiketa txiki edo sinbolo informatibo batzuk txertatu beharko dituzte diruz lagundutako jarduera bakoitzari emandako izenaren ondoan. Etiketa horietako batzuk komunikazio bide publiko gisa erabiliko dira, Udalaren kirol-kontratu jakin batzuetan zenbait jarduerak duten balio erantsiaren berri emateko. 

Webgune honetan argitaratuko dira, modu eguneratuan, Udalak jardueren ebaluazio-prozesua egin ondoren entitate bakoitzak aldi batez txertatu edo, kasuan kasu, kendu beharreko etiketak. Entitate batek administrazio-ebazpen irmoaren bidez ezarritako zehapen “oso larria” jaso izan balu lege-urratzeak direla-eta, ezingo luke erabili jarraian aipatzen den ezein etiketa.

Udalaren interes estrategiko handiena

Diruz lagundutako “Udalaren interes estrategiko handiena” duten jarduerek honako ezaugarri hauek dituzte:

 • Udalak eta diruz lagundutako entitateek egin ohi dituzten hitzarmen izendunetan dute jatorria
 • Beste batzuekin alderatuta herritarrendako eskuragarriagoak dira, jardueretan izena emateko gehieneko kuota ezartzen baitute.
 • Udalak beste laguntza batzuetan baino berme gehiago ematen ditu jardueren defizitaz bezainbatean
 • “Kirol-jarduera iraunkorrak” Udalaren dirulaguntzen ildoari men egiten diote

Berdintasuna / Ekitatea kirolean eta kirolaren bitartez

“Berdintasuna-ekitatea” etiketa txertatzen duten diruz lagundutako jarduerek konpromisoa hartzen dute Iruñeko kirolean berdintasuna eta ekitatea lortzeko berariazko neurriak hartzeko, gutxienez bi honako hauen artean:

•    Zuzendaritza-batzordeetan sexu bat gehiago ordezkatuta egoteak berekin ekartzea entitatearen jardueretan beste sexuko kirol-talde edo kirol parte-hartzaile gehiago sortzea. 
•    Kirolean berdintasuna eta hezkidetza bultzatzea xede duten berariazko komunikazio-kanpainak egitea. 
•    Talde mistoak sortzea eta bultzatzea. 
•    Sexu ezberdinetako pertsonak batera eta elkarrekin parte hartzea bermatzen duten kirol-ekitaldiak antolatzea. 
•    Marketin-estrategiak ezartzea kirol jakin batean azpi-ordezkaturik dauden pertsonak bereganatze aldera. 
•    AFKS estrategia (Ariketa Fisiko Kuantifikatu eta Saritua) bultzatzea edozein adinetako emakumeen artean, baina bereziki eskola-adinean eta hirugarren adinean, kirol eta osasun arloetako erakunde ofizialek aholkatzen duten ariketa fisiko zein kirol mota eta kantitatea egin dezaten.
•    Kirolarien eta estamentu teknikoen federazio-lizentziak gehitzea. 
•    Material didaktikoak egitea. 
•    Nafarroako Berdintasunerako Institutuak diruz lagundutako berdintasun-proiektuak garatzea. 
•    Protokoloak ezartzea kirolean sexuarengatiko jazarpena prebenitzeko, eta, behar izatera, horren aurrean esku hartzeko. 

 

Kirolaren bitartez balio positiboetan heztea

Diruz lagundutako jarduerek “Heziketa balio positiboetan” etiketa erabiliko dute, baldin eta entitateek honako neurri hauen artean gutxienez bi ezarri badituzte:

 • Modu zientifikoan eta sistematikoki ebaluatzea entitatearen jardueren heziketa-emaitzak hainbat arlotan, besteak beste, kiroltasun, ikasketa motor, kulturartekotasun eta kiroleko jazarpenenean.
 • Jarduerak formalki txertatzea Iruñeko ikastetxeetako Ikastetxeko Kirol Proiektuetan
 • Dagokion kirol-espezialitatean kirol egokitua sustatzeko proiektuak abiatzea, koordinazioan arituta heziketa bereziko ikastetxeekin edo Nafarroako Kirol Egokituen Federazioarekin

Kirola mundu hobe baten alde

“Kirola mundu hobe baten alde” etiketa duten diruz lagundutako jarduerek honako neurri hauen artean gutxienez bi ezarri dituzte:

 • Hitzarmenak izatea desgaituen elkarteekin, haiek lan-praktikak entitatean egin ditzaten
 • Bidezko merkataritzako proiektuak garatzea
 • 0 km-ko proiektu bat garatzea
 • Desgaitasuna duten edo aukeratu gabeko bakardade egoeran dauden zaharrak erakartzeko estrategia abiatzea diruz lagundutako kirol-programetan, koordinazioan arituta Iruñeko Eguneko Zentroekin, Zahar Etxeekin, Zaharren inguruko auzo-itunekin zein Iruñeko beste zentro edo talde antzekoekin.

Kirol anitza eta Kirol-bideraketa

“Kirol anitza eta Kirol-bideraketa” etiketa duten diruz lagundutako jarduerek kirol anitzeko eskolak egin dituzte 5 eta 12 urte bitarteko haurrentzat, edo kirol-bideraketako estrategia bat abiatu taldeko edo entitateko kirolariak kirol-praktika antolatu batera (aisialdikoa zein lehiaketakoa) birbideratzea sustatzeko, kirolari horiek edozein arrazoi dela medio jatorrizko kirol-praktika uztea erabakitzen dutenean.