Nor gara?

Aurkezpena

Iruñeko Udalak Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzako Udal Programa bat du 1996az geroztik. Herrialde behartsuenetako komunitateen giza garapena sustatzea da programaren xede nagusia. Zenbait programa eta tresna erabiltzen dira nazioarteko garapenari eta lankidetzari laguntzeko, hegoaldeko herrialdeetan ekintza humanitarioak eta larrialdietarakoak bultzatzeko eta, azkenik, herritartasun globalaren eta nazioarteko elkartasunaren aldeko heziketa- eta sentsibilizazio-jarduerak antolatzeko.

Helbidea eta kontaktua

Helbidea: Zapateria k., 40, 4. solairua - 31001 IRUÑA
Telefonoa: 948 420 522
Helbide elektronikoa: cooperacioninternacional@pamplona.es

 

Helburuak

Hauek dira Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzako Udal Programaren helburu nagusiak: 

  1. Garapenari eta nazioarteko elkartasunari laguntza emateko udal-politika garatzea.
  2. Behar handiena duten herrialde eta komunitateen egoeraren berri ematea, eta horiek egoera hori gainditzeko egiten dituzten ahaleginak jakinaraztea (Garapenaren aldeko Sentsibilizazioa eta Hezkuntzaren sustapena, Iruñean).
  3. Laguntza ematea, Hegoaldeko gizon-emakumeen garapenerako programak egiteko.
  4. Hondamendi naturalek edo giza jatorriko gatazkek eragindako larrialdi humanitarioko egoeretatik edo laster gertatu beharreko arrisku batetik datozen ondorioak arintzeko jarduketak sustatzea.
  5. Egiten diren jarduketak ebaluatzeko prozedura bat izatea.
  6. Komunikazio eta partaidetzarako bideak sustatzea, Iruñeko Udalaren eta Iruñean garapenaren aldeko lankidetzaren eta nazioarteko elkartasunaren esparruan, etengabean lan egiten duten GGKE-en, taldeen eta erakundeen artean.

Plan Zuzentzailea

Iruñeko Udalaren Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzaren II. Plan Zuzentzaileak (2022-2025) gogoeta sustatzen du, toki-eremutik, nazioarteko lankidetzaren edukiez eta lan-estrategiez. Hau aldarrikatzen du Planak: lankidetza deszentralizatua, eta tokian tokiko lankidetza-sareak eta heziketa- eta sentsibilizazio-prozesuak sendotzea, herritartasun globalaren sentimendua sustatzeko. Hori oinarri duela proposatzen ditu udal-programa horren jarduera arautzen duten lan-ildoak, helburuak eta tresnak.

Urteko Plan Operatiboa / Urteko aurrekontua

Iruñeko Udalak urtero erabiltzen du bere aurrekontuaren zati bat garapenaren aldeko nazioarteko garapenerako. 2021an, 1.525.319,00 euro bideratu zituen xede horretara, hau da, Udalaren aurrekontuaren %0,7. Honenbestez, bete egiten du Udalak Nazio batuen gomendioa, herrien arteko nazioarteko lankidetza sustatzeari buruzkoa. 

Aurrekontu hau programaren Urteko Plan Operatiboaren (POA) arabera gauzatuko da. Plan horretan, gauzatuko diren ekintzak, epeak eta aurrekontuaren banakapena aurreikusten dira.

Nazioarteko Lankidetzarako Udal Programaren aurtengo POA esteka honetan kontsulta dezakezu:

 

Zerbitzu-karta

Garapenaren aldeko Nazioarteko Lankidetzako Udal Programaren Zerbitzu Kartan daude udal-zerbitzu horren jardueraren xehetasunak, xedea, eskumenak eta balioak, bai eta bere jarduera hobetzeko zerbitzuak bereganatzen dituen konpromisoak ere. Beraz, egiten den lanaren jarraipenerako tresna bat da, eta herritarren aurrean gardentasunez jardutekoa. 2018ko azaroan onartu zen zerbitzu-gutuna, eta esteka honetan duzue:

Memoria

Urtero argitaratzen duen memorian jasotzen du Lankidetza Zerbitzuak aurreko urtean egindako lana.

Esteka hauetan dituzue azken urteotako memoriak: