Berdintasuneko, Ekintza Komunitarioko, Auzoetako, Herritarren Partaidetzako eta Euskarako Alorra

ANTOLAKETA-EGITURA

 • Zinegotzi ordezkaria: Zaloa Basabe Gutiérrez
 • Herritarren Partaidetzako eta Euskarako Alorrako zinegotzi berezia: Aitziber Campión Ganboa
 • Alorreko zuzendaritza: Elian Peña Guerrero
 • Idazkaritza Teknikoa: Amaia Valls Esparza

 

HELBIDEA ETA HARREMANETARAKO DATUAK

Helbidea: C/ Descalzos, 72. 31001 Pamplona

Telefonoa: 948420553

HEZKUNTZA

Berdintasuna
 • Ekintza positiboko berariazko neurriak diseinatu eta sustatzea
 • Berdintasuneko Ordenantzaren jarraipena egitea
 • Bere lurralde-eremuan bizi diren herritarrak sentsibilizatzea emakumeen eta gizonen ezberdintasun-egoeraz eta berdintasuna sustatzeko abiarazi behar diren neurriez, baita gainerako ezberdintasunez ere
 • Lurralde-eremuan gertatzen diren bereizkeria-egoerak hautematea, eta egoera horiek errotik kentzeko neurriak diseinatu eta sustatzea
 • Entitate publiko zein pribatuekin harremanak finkatzea eta partaidetza eta lankidetzarako bideak ezartzea, baldin eta erakundeon xedeek edo eginkizunek emakumeen eta gizonen berdintasuna erdiesten laguntzen badute
 • Compañía kaleko zentroa kudeatu eta dinamizatzea
 • Iruñeko Emakumeen Etxea
 • Hedapen- eta sentsibilizazio-jarduerak egitea: martxoaren 8ko Emakumeen Nazioarteko Egunaren eta azaroaren 25eko Emakumeen aurkako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Egunaren inguruko ekitaldien programazioa
 • Argibide-, aholkularitza- eta laguntza-zerbitzua LGTBI gaietan
Emakumeen Etxea

Emakumeen gogoetarako eta ahalduntzeko gunea. Hiriko emakume guztiendako topagunea eta erreferentziagunea, emakumeen eta gizonen arteko benetako parekidetasuna lortzeko behar diren indarguneak eta sinergiak sortzeko eta aliantzak ehuntzeko abiapuntu izanen dena.

Helbidea: Agoitz k. 9, behea. 31004 Iruña

Telefonoa: 948110230

Posta elektronikoa: casadelasmujeres@pamplona.es

Kultur Aniztasuna
 • Kultur Aniztasunari eta Herritartasun Inklusiboari buruzko I. Plana garatu eta bultzatzea
 • Gure hirian dagoen kultur aniztasuna sustatzea eta gauzatzea
 • Kultur aniztasuna ikusarazteko ekintzak gauzatzea eta kultur balio desberdinen arteko bizikidetza sustatzea
Komunitate
 • Komunitate Ekintzako proiektua koordinatu eta dinamizatzea hiriko auzoetan
 • Komunitate-ekintzak garatzea elkarlanean arituta gizarte-eragileekin eta erakundeekin
 • Gizarte ekimenetarako zentro komunitarioak (CCIS-GEZK) kudeatzea e
Boluntarioendako Udal Bulegoa – Pamplonistas

Pamplonistas Iruñeko Udalaren boluntariotza-programa da. Iruñearen alde inplikatu nahi duten pertsonak erakartzea eta herritarren parte-hartzea sustatzea du xede. Hainbat boluntariotza-mota egiten ahal dira: komunitate-boluntariotza eta partaidetzakoa, aisia eta denbora librekoa, hezkuntzakoa, kirolekoa, gazteriakoa, ingurumenekoa, kulturakoa eta Erasmusekoa.

Helbidea: Kale Nagusia, 2 - behea 31001 Iruña

Telefonoa: 948420493​​​​​​​

Webgunea: www.pamplonistas.es

Adinekoak
 • Hiria “zahartzearen ekonomian” erreferente gisa bultzatzeko estrategiak garatzea, Iruña lehiakorra izaten ahal den eremu gisa
 • Independentzia eta norberaren autonomia bultzatzea, adinekoak beren ohiko ingurunean egon daitezen
 • Neurriak proposatzea adinekoen zaintza hobetzeko eta Iruñearen mesedetan aktiboki parte hartu dezaten
 • Adineko guztien parte-hartze aktiboa bultzatzea, administrazioen aurrean solaskide gisa jardunez, asoziazionismoa sustatuz eta behar duten laguntza teknikoa emanez
 • Adinekoei zuzendutako boluntario-lanak eta belaunaldien arteko elkartasuna bultzatu eta sustatzea
 • “Iruñeak zaintzen zaitu” udal-programa garatu, sustatu eta hobetzea, 65 urtetik gorakoendako udal-prestazio eta- zerbitzuekin
 • “Adinekoekin adeitsua den hiria” programaren esparruaren barruan proiektuak sustatzea
 • Adinekoen sareak eta/edo itunak kudeatzea hiriko auzo bakoitzean
Haurren zerbitzua
 • haur, nerabe eta familien zerbitzua
 • Haur eta nerabeen zaurgarritasun eta gatazka sozialeko egoerei aurrea hartzea
 • Haurrendako Planarekin jarraitzea eta garatzea
 • Haurren eta nerabeen erabakitzeko ahalmena eta partaidetza kritikoa garatzea
 • Zerbitzu integral eta bidezkoetarako sarbidea bultzatzea eta hobetzea
 • Iruña “Haurtzaroaren Hiri Adiskide”
 • Gurasotasun positiboa: laguntza guraso elkarteen lanari
Herritarren partaidetza
 • Hiriko elkarte eta entitateen erregistroa
 • Herritarren entitateendako dirulaguntzak kudeatzea
 • Ebazpena ematea Udalaren kide anitzeko organoetan parte hartzeko eskaeren gainean
 • Elkarteen Etxea eta Calderería kaleko Erabilera Anitzeko aretoa kudeatzea
 • Herritarren partaidetzarako erregelamendua eta haren partaidetza-organoak garatzea
 • Herritarren partaidetza sustatzen duen asoziazionismoa bultzatzea
 • Boluntarioendako Udal Bulegoa kudeatzea
 • Elkarteen prestakuntza
 • Auzo-eztabaidaguneak sortzea erraztea eta auzoko zinegotziak
 • Onlineko parte-hartzea eta herri-galdeketak sustatu eta koordinatzea
Zentro Elkarlaneko Gunea

Helbidea: Kale Nagusia 2, 2ª. solairua. 31001 Iruña

Telefonoa: 948420266

​​​​​​​Webgunea: participa.pamplona.es/eu

Euskara Zerbitzua

Eginkizunak:  euskararen erabilera eta sustapenerako normalizazio-jarduketak bultzatzen ditu.

Helbidea: Udaletxe plaza, 1. solairua 31001 Iruña

Telefonoa: 948420979

Helbide elektronikoa: euskarazerbitzua@pamplona.es