Organigrama eta plantilla organikoa

Udal-organigrama

Alkatetza

Alkatea: Enrique Maya

Alorreko zuzendaria: Juan Echenique

Idazkari teknikoa: Marian Ardanaz

Gobernu Estrategikoa, Merkataritza eta Turismoa

Zinegotzi ordezkaria: Ana Elizalde

Turismoko zinegotzi berezia: Carmen Alba

Zerbitzu Orokorrak

Zinegotzi ordezkaria: María Echávarri

Alorreko zuzendaria: Nuria Larráyoz

Idazkari teknikoa: Javier Bernabeu

Herritarren Segurtasuna

Zinegotzi ordezkaria: Javier Labairu

Alorreko zuzendaria: Patxi Fernández

Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteria

Zinegotzi ordezkaria: Fernando Sesma

Gazteriako zinegotzi berezia: Arturo Lecumberri

Kultura eta Berdintasuna

Zinegotzi ordezkaria: María García-Barberena

Berdintasuneko zinegotzi berezia: Cristina Martínez Dawe

Gizarte Zerbitzuak, Komunitate Ekintza eta Kirola

Zinegotzi ordezkaria: María Caballero

Kiroleko zinegotzi berezia: Fernando Aranguren

Hirigintza, Etxebizitza eta Osasuna

Zinegotzi ordezkaria: Juanjo Echeverría

Proiektu Estrategikoak, Mugikortasuna eta Jasangarritasuna

Zinegotzi ordezkaria: Fermín Alonso

Plantilla organikoa

Iruñeko Udalaren 2018. urterako plantilla organikoa behin betiko onetsi zen 2018ko 54. NAOn, martxoaren 16koan.

Izendapen askeko langileak eta ordainsariak

Izendapen askeko behin-behineko langileak

 • Gobernu Gardeneko zuzendaria: 56.693,43 €
 • Alorretako zuzendariak: 56.693,49 €
 • Udaltzainburua: 60.788,67€ 
 • Goi-mailako tituludun lanpostua, Gobernu Gardeneko Alorrean: 50.806,58 €
 • Goi-mailako tituludun lanpostua, Gobernu Gardeneko Alorrean: 44.992,70 €
 • Alkatetzako Alorreko bi idazkari-lanpostu: 31.749.41 € bakoitza
 • Protokoloko unitateburua: 44.992,70 €
 • Alkatetza Kabineteko zuzendaria: 44.992,70 €
 • Parke, Lorategi eta Berdeguneetako zuzendari teknikoa: 39.980,83€
 • Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko arduraduna: 39.757,34 €
 • Energia Agentziako arduraduna: 33.413,68 €
 • Etxez Etxeko Laguntza Lantaldeko arduraduna, B mailako ordainsari baliokidearekin gehi % 71,88ko osagarri baliokideekin.
 • 6 aholkulari lanpostu, talde politiko bakoitzeko bat, haiei laguntzeko: 23.053,98 €
   

Zuzendaritza-lanpostuak, izendapen askekoak eta Iruñeko Udaleko funtzionarioek betetzekoak

 • Alorreko idazkari teknikoak: 50.806,58, 24€
 • Laneko Arriskuen Prebentzioko koordinatzailea: 37.314€

Ez da jasotzen inongo kalte-ordainik aurreko karguak uzteagatik
 

Bateragarritasuna beste jarduerekin

Kasuan-kasuan, giza baliabideetako zuzendariak ebazpenak eman ditu Iruñeko Udaleko izendapen askeko lanpostuak irakaskuntzarekin bateragarriak direla adieraziz.
 

Erakunde autonomoak