Organigrama eta plantilla organikoa

Udal-organigrama

Iruñeko Udala Alkatetzak 2023ko ekainaren 29ean emandako dekretuarekin bat antolatuta dago, eta hartan  udal-kudeaketa Alkatetzako Alorrean eta zinegotzi ordezkarien esku dauden alorretan banatzen da

Plantilla organikoa

Ordainsariak

Udalbatza

Hona hemen Udalbatzaren ordainsariak:
•    Alkatea: 71.962,94 €
•    Zinegotzi ordezkaria, arduraldi esklusiboan: 56.348,04 €
•    Zinegotzi ez ordezkaria, arduraldi esklusiboan: 42.144,48 €
•    Zinegotzia, arduraldi partzialean: lanaldiaren herena, ehuneko berrogeita hamar edo bi heren, edo bertaratze-araubidearen arabera
•    Bertaratze-araubidea: 231,88 euro saioko, eta urtean gehienez jaso daitekeen diru-kopurua heren bateko arduraldi partzialari dagokiona izango da.

Ordainsari horiek Osoko Bilkuraren erabaki bidez onetsi ziren 2023ko uztailaren 4etan.