Ordenantzak eta erregelamenduak

Esparru orokorreko ordenantzak

Gizarte zerbitzuetako, komunitate ekintzako eta kiroleko alorra

Hezkuntza, herritarren partaidetza eta gazteriako alorra

Kultura eta berdintasuneko alorra

Merkataritza eta turismoko alorra

Herritarren segurtasuneko alorra

Hirigintza, etxebizitza eta osasuneko alorra

Proiektu estrategikoetako, mugikortasuneko eta jasangarritasuneko alorra