Biztanleria

Iruñeko biztanleriaren piramidea
Iruñeko biztanleria, guztira

207.362

Data: 2021/01/01

Iturria: Udal-errolda

Iruñeko emakumeak, guztira

109.206

Data: 2021/01/01

Iturria: Udal-errolda

Iruñeko gizonak, guztira

98.156

Data: 2021/01/01

Iturria: Udal-errolda

Iruñeko biztanleria-piramideak, 2021eko urtarrilaren 1ean, irudi atzerakoia erakusten du, erraboil itxurakoa, eta horrek adierazten digu biztanleria zahartze progresiboko egoeran dagoela, jaiotza- eta heriotza-tasa baxuekin eta hazkunde natural txikiarekin. Oinarria erdiko gorputza baino estuagoa da, eta adineko pertsonen ehunekoa, handi samarra. Berezkoa da trantsizio demografikoa amaitu duten herrialde garatuetan, baina azken belaunaldiak agertzen dira oraindik.

Iruñeko biztanleriaren bilakaera 1997-2021

Eskuineko grafikoan ikus dezakegu Iruñean erroldatutako biztanleriaren bilakaera 1997tik 2021era. Datuak sexuaren arabera bereizita ere aurkezten dira, eta horietatik abiatuta egiazta dezakegu hiriko biztanleria osoan emakumeen pisua handiagoa eta konstantea izan dela azken bi hamarkadetan.

Jaiotza-tasaren, heriotza-tasaren eta hazkunde begetatiboaren bilakaera 1975etik aurrera
Jaiotzak

1.582

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Jaiotako gizonak

789

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Jaiotako emakumeak

793

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Heriotzak

1.877

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Hildako gizonak

789

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Hildako emakumeak

793

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Hazkunde begetatiboa

-295

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Atal honetan jaiotza-tasaren eta heriotza-tasaren fenomeno demografikoen bilakaera aurkezten da. Baita horien arteko erlazioaren emaitza den hazkunde begetatiboa edo naturala ere, zeina jaiotza-tasari heriotza-tasa kenduta lortzen baita.

 

Migrazio-fenomenoaren bilakaera 2001etik
Immigrazioak

12.384

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Emigrazioak

9.105

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Atal honetan migrazio-fenomenoen bilakaera aurkezten da. Zehazki, immigrazioaren eta emigrazioaren bilakaera ikus daiteke, 2001etik aurrera.

Iruñeko biztanleriaren bilakaera (1877tik)

Eskuineko grafikoan ikus dezakegu Iruñeko eskubideko biztanleriaren bilakaera; hau da, erreferentzia-data horietan bizitokia ofizialki Iruñean zuten pertsonen kopurua. Informazio hori Espainian historikoki egin izan diren erroldetatik atera da.

Urteko hazkunde-tasa
Urteko hazkunde-tasa 2019-2020

1,1

Data: 2020

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Eskuineko grafikoan urteko hazkunde-tasaren historia agertzen da, 2011tik 2020ra. Hori biztanleriaren hazkundearen edo beherakadaren adierazle bat da.

Biztanleria jaioterriaren arabera

Hurrengo grafikoan, Iruñeko biztanleria jaso da, jaioterriaren arabera.

2021eko urtarrilaren 1ean, 164.867 pertsona Espainian jaiotakoak ziren, hau da, % 79,5.