Fenomeno demografikoak

JAIOTZA-TASA

Jaiotza-tasa

7,8

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

 

Jaiotza-tasa toki bateko amen jaiotzen guztizkoa da, kasu honetan Iruñeko amena, erreferentziako urtean, 1.000 biztanleko. Grafikoan tasa horren bilakaera ikus dezakegu, 1986tik gaur egunera.

HERIOTZA-TASA

HERIOTZA-TASA

9,3

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Heriotza-tasa honela definitzen da: toki batean, kasu honetan Iruñean, erreferentziako urtean izan diren bertako biztanleen heriotzen guztizkoa, hiriko 1.000 biztanleko. Grafikoan tasa horren bilakaera ikus dezakegu, 1986tik gaur egunera.

EZKONTZA-TASA

Ezkontza-tasa

3,2

Data: 2019

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Ezkontza-tasa honela definitzen da: toki batean, kasu honetan Iruñean, erreferentziako urtean izan diren ezkontzen guztizkoa, bertako 1.000 biztanleko. Grafikoan tasa horren bilakaera ikus dezakegu, 1986tik gaur egunera.

HAUR-INDIZEA

Índice de Infancia

13,4

Data: 2020

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

15 urtetik beherakoak izateagatik oraindik lan-merkatura sartzen ez diren biztanleen eta Iruñeko guztizko biztanleriaren arteko erlazioa da. Ondoko grafikoan haur-indizearen bilakaera ikusten da, 1986tik gaur egunera.

GAZTERIA-INDIZEA

Gazteria-indizea

60

Data: 2020

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

15 urtetik beherakoak izateagatik oraindik lan-merkatura sartzen ez diren biztanleen eta adin produktiboa gainditu dutenen arteko erlazioa da. Grafikoan Iruñeko gazteria-indizearen bilakaera ikus dezakegu, 1986tik aurrera.

Zahartze-indizea

Zahartze-indizea

166,6

Data: 2020

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

64 urtetik gorako biztanleen erlazioa da, 15 urtetik beherako biztanleei dagokienez. Grafikoan Iruñeko zahartze-indizearen bilakaera ikus dezakegu, 1986tik gaur egunera.

Joera-indizea

Joera-indizea

88,8

Data: 2020

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Iruñeko 5 urtetik beherako biztanleriaren eta 5 eta 9 urte bitarteko biztanleriaren arteko erlazioa da. Grafikoan joera-indizearen bilakaera ikus dezakegu, 1986tik gaur egunera.

Mendekotasun-indizea

Mendekotasun-indizea

55,6

Data: 2020

Iturria: Nafarroako Estatistika Institutua

Mendekotasuna duten (15urtetik beherakoak eta 64tik gorakoak) Iruñeko biztanleen eta hiriko biztanle produktiboen arteko erlazioa da. Grafikoan mendekotasun-indizearen bilakaera ikus dezakegu, 1986tik gaur egunera.