OSOKO BILKURAREN EMANALDIA

Ikusi 2022eko urtarrilaren 13ko Iruñeko Udaleko Osoko Bilkura

Pleno