Deskargak

Klima-aldaketa
Airearen kalitatea kontrolatzeko instalazioak SHP 1/1000
Udal-instalazio fotovoltaikoak SHP 1/1000
Ingurumen-sentsoreak SHP 1/1000
Ingurumen-berreskuratzea SHP 1/1000
Drainatze Jasangarriko Hiri Sistemak (SUDS) SHP 1/1000
Hiri baratzak SHP 1/1000
Konpostaje komunitarioko guneak SHP 1/1000
Uholde SHP 1/1000


Arriskuen analisia auzoka, esposizioaren eta zaurgarritasunaren arabera
 
7 Ind:Uholde eremuan Ingurumen Baimen Integratua (IBI) duten enpresa kopurua SHP 1/5000
11 Ind: Uholde eremuan dauden eraikin kopurua SHP 1/5000
73-1 Ind: 65 urte eta gehiagoko gizonezko pertsona bakarreko etxeen tasaren batez bestekoa, auzoko zentsu-sekzioen arabera SHP 1/5000
73-2 Ind: 65 urte eta gehiagoko emakumezko pertsona bakarreko etxeen tasaren batez bestekoa, auzoko zentsu-sekzioen arabera SHP 1/5000
73-3 Ind: 65 urte edo gehiagoko kide 1 edo 2 dituzten etxeen tasaren batez bestekoa, auzoko zentsu-sekzioen arabera SHP 1/5000
141 Ind: Hiri-ehunaren dentsitatea SHP 1/5000
189 Ind: Azpiegituren metroak uholde-arriskuko eremuan SHP 1/5000
202 Ind: Lurzoru urbanizaezina SHP 1/5000
203 Ind: Espazio libreen lurzorua biztanleka SHP 1/5000
208-1 Ind: 1979 baino lehenagoko etxebizitzen kopurua, auzoka SHP 1/5000
208-2 Ind: 1979 baino lehenagoko etxebizitzen ehunekoa, auzoka SHP 1/5000
209 Ind: Lurzoru artifizializatua SHP 1/5000
211 Ind: Hiri-ehunaren trinkotasuna SHP 1/5000
214 Ind: Uholde eremuko industriak SHP 1/5000
217 Ind: Ibai-uholde arriskupean dagoen lurzoru ez-hiritarra SHP 1/5000
218 Ind:Ibai-uholde arriskupean dagoen lurzoru artifizializatua SHP 1/5000
220 Ind: Espazio libreen ehunekoa, hiri-lurzoruko SHP 1/5000

Eguzki Mapa
 
Eraikuntzak SHP 1/500
Fotovoltaikoa: urteko energia (MWh) SHP 1/500
Fotovoltaikoa – Eraikin publikoak: urteko energia (MWh) SHP 1/500
Thermal: annual energy (MWh) SHP 1/500
Thermal - Public Buildings: annual energy (MWh) SHP 1/500

 
Gizarte-Ongizatea
Auzo-unitateak. Mugaketa SHP 1/5000
Auzo unitateak. Kokapena SHP 1/5000
Gizarte Ekimenen Komunitate Zentroak SHP 1/5000
Prestakuntza eta Enplegua SHP 1/1000
Zerbitzu espezializatuak SHP 1/1000
Katastroa
Seigarren Soto Solairua SHP 1/500
Bosgarren Soto Solairua SHP 1/500
Laugarren Soto solairua SHP 1/500
Sotoaren Hirugarren Solairua SHP 1/500
Bigarren sotoa SHP 1/500
Lehenengo sotoa SHP 1/500
Sotoa SHP 1/500
Erdi-sotoko solairua SHP 1/500
Beheko solairua SHP 1/500
Solairuarte SHP 1/500
Lehen solairua SHP 1/500
Bigarren solairua SHP 1/500
Hirugarren planta SHP 1/500
Laugarren solairua SHP 1/500
Bosgarren Solairua SHP 1/500
Seigarren solairua SHP 1/500
Zazpigarren solairua SHP 1/500
Zortzigarren solairua SHP 1/500
Bederatzigarren solairua SHP 1/500
Hamargarren solairua SHP 1/500
Hamaikagarren solairua SHP 1/500
Hamabigarren Solairua SHP 1/500
Hamahirugarren solairua SHP 1/500
Hamalaugarren solairua SHP 1/500
Hamabosgarren solairua SHP 1/500
Hamaseigarren solairua SHP 1/500
Hamazazpigarren solairua SHP 1/500
Hemezortzigarren solairua SHP 1/500
Hemeretzigarren solairua SHP 1/500
Hiri-Kontserbazioa

Hiri-altzariak

Kalistenia SHP 1/1000
Gimnasia-zirkuituak SHP 1/1000
Haur jolastokiak SHP 1/1000
Txakurren aisialdirako eremu hesituak SHP 1/1000
Ur-iturri publikoak SHP 1/1000

 

Lorategiak

Soropil SHP 1/500
Belardi naturalak SHP 1/5000
Laborantza eremuak SHP 1/5000
Lore-guneak SHP 1/500
Estaldura landareak SHP 1/5000
Lurrezko SHP 1/500
Zuhaixka-masa SHP 1/5000
Zuhaitz-masak SHP 1/5000
Heskaiak SHP 1/1000
Zuhaixkak SHP 1/1000
Zuhaitzak SHP 1/1000
Hodiak SHP 1/5000
Difusoreak SHP 1/1000
Ihinztagailuak SHP 1/1000
Betetze-buiak SHP 1/1000
Hustuketa-uhateak SHP 1/1000
Hodi hidranteak SHP 1/1000
Zuinketa SHP 1/1000
Alkatxofa SHP 1/1000
Programatzaile antena kableak SHP 1/1000
Isurbide arketak SHP 1/1000
Hoditeriako bentosak SHP 1/1000
Zirkuituak bereizteko pasabide-giltzak SHP 1/1000
Iragazkiak SHP 1/1000
Elektrobalbulak SHP 1/1000
Hodi hustubideak SHP 1/1000
Kontagailuak SHP 1/1000
Xukatzeko ponpak SHP 1/1000
Ureztatze-ahoak SHP 1/1000

 

Kale garbiketa

Iturriak SHP 1/1000
Zakarrontziak SHP 1/1000
Saretak SHP 1/1000

 

Argiztapena

Argiak. Transformazio-zentroak SHP 1/1000
Argiak. Kutxetak SHP 1/1000
Argiak. Aginte-zentroak SHP 1/1000
Argi-hargunea SHP 1/1000
Argi-puntuak SHP 1/1000
Argiak. Euskarriak SHP 1/1000
Kultura
Civivox SHP 1/1000
Aisia eta kultura espazioak SHP 1/1000
Liburutegiak SHP 1/1000
Kirola
Kirol instalazioak SHP 1/1000
Hezkuntza
Arte eta musika eskolak SHP 1/1000
Haur eskolak SHP 1/1000
 
Mugikortasuna
Gune berdeak SHP 1/1000
Mugikortasun bertikala SHP 1/1000
Abiadura muga (km/h) SHP 1/1000
Bizikletentzako aparkalekua SHP 1/1000
Oinezkoentzako gunea SHP 1/1000
Bizikleta ibilbideak SHP 1/1000
Bizikletentzako aparkaleku estali birakariak SHP 1/1000
Bizikletentzako auzo-aparkalekuak SHP 1/1000
Bizikleta elektrikoaren euskarriak SHP 1/1000

Arautuko sarbide eremuak

Sarrera eta irteera puntuak SHP 1/1000
Perimetro mugatua SHP 1/1000
Herritarren partaidetza
Gizarte ehuna - Iruñategi SHP 1/1000
Ondarea
Eraikinen Katalogoa SHP 1/1000
Herritarren segurtasuna
Udaltzaingoaren bulegoa eta garabi-biltegia SHP 1/1000

 

Aparkaldi arautua

Araututako aparkalekua. Eremuak SHP 1/5000
Araututako aparkalekua. Banagailuak SHP 1/1000
Araututako aparkalekua. Sektoreak SHP 1/5000


Trafiko-kontrola

Semaforoak SHP 1/1000
CCTV Kamera SHP 1/5000
Zinemometroak SHP 1/1000


Bide-seinaleak

Seinale bertikalen euskarriak SHP 1/1000
Seinale horizontalak SHP 1/1000
Erreserbak SHP 1/1000
Hiri-zerbitzuak
WIFI estaldura SHP 1/5000
WIFI sarbide puntuak SHP 1/1000
Ostatuak SHP 1/1000
komun publikoak SHP 1/1000
Posta bulegoak SHP 1/1000
Aparkalekuak SHP 1/1000
Disuasio-aparkalekuak SHP 1/1000
Motorren aparkalekua SHP 1/1000
Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkalekuak SHP 1/1000
Garraio publikoa SHP 1/1000
Ibilgailu elektrikoen karga SHP 1/1000
Irteera nagusiak SHP 1/10000
Turismoa
Turismo seinaleztapena SHP 1/5000
Mugarri turistikoak SHP 1/5000
Autobus turistikoen geralekuak SHP 1/5000
Turismo-informazio puntuak SHP 1/5000
Pamplona-Iruña berdea ibilbide turistikoa- Ibilbidea SHP 1/5000
Pamplona-Iruña berdea ibilbide turistikoa- Interesguneak SHP 1/5000
San Ferminen ibilbide turistikoa- Ibilbidea SHP 1/5000
San Ferminen ibilbide turistikoa - Interesguneak SHP 1/5000
Donejakue bideko ibilbide turistikoa- Ibilbidea SHP 1/5000
Donejakue bideko ibilbide turistikoa- Interesguneak SHP 1/5000
Ondare ibilbide turistikoa- interesguneak SHP 1/5000
Harresi ibilbide turistikoa- interesguneak SHP 1/5000
Harresi ibilbide turistikoa- Ibilbidea SHP 1/5000
Hirigintza

Lurzoru urbanizaezinaren erabilera xehatuak eta azpikategoriak

Auzo mugaketa SHP 1/5000
UP. Erabilera xehatuak hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian SHP 1/5000
UP. Paisai eta ingurumen-balioa duten lurzoruak SHP 1/5000
UP. Ustiapen natural balioa duten lurzoruak SHP 1/5000
UP. Azpiegituretarako lurzoruak SHP 1/5000
UP. Balio kulturaleko lurzoruak (Lerroak) SHP 1/5000
UP. Balio kulturaleko lurzoruak (Esparruak) SHP 1/5000

 

Espazio libreen sistema orokorrak. Maila orokorreko zuzkidurak

UP. Espazio libreen sistema orokorrak. Maila orokorreko zuzkidurak SHP 1/10000

 

Lurzoru sailkapena

UP. Hiri-lurzoruaren sailkapena SHP 1/10000
UP. Lurzoru urbanizagarriaren sailkapena SHP 1/10000
UP. Lurzoru urbanizaezinaren sailkapena SHP 1/10000

 

Egitura orokorra

UP. Erabilerak (Egitura orokorra) SHP 1/10000
UP. Sistema orokorrak (Egitura orokorra) SHP 1/10000

 

Katalogoa

UP. Gune arkeologikoak SHP 1/10000
UP. Elementu natural eta lorategi babestuak (Esparruak) SHP 1/10000
UP. Elementu naturalak eta lorategi babestuak (Lerroak) SHP 1/10000
UP. Elementu naturalak eta lorategi babestuak (Puntuak) SHP 1/10000
UP. Alde Zaharreko eta Ensancheko eraikin babestuak SHP 1/10000
UP. Alde Zaharreko eta Ensancheko elementu babestuak SHP 1/10000
UP. Babestutako eraikinak, Alde Zaharra eta Ensanchekoak izan ezik SHP 1/10000

 

Azpiegitura

UP. Saneamendu-arroak SHP 1/10000
UP. Saneamendu hodiak SHP 1/10000
UP. Saneamendu-deposituak SHP 1/10000
UP. Ur-hornidurako hodiak SHP 1/10000
UP. Ur-hornidurako deposituak SHP 1/10000
UP. Ur-hornidurako hodien diametroak SHP 1/10000
UP. Gas-hodiak SHP 1/10000
UP. Gas-estazioak SHP 1/10000
UP. Linea elektrikoak SHP 1/10000
UP. Estazio elektrikoak SHP 1/10000
UP.Telefono zentralak SHP 1/10000
UP. Telefono lerroak SHP 1/10000
UP. Argiteria publikoko eremuak SHP 1/10000
UP. Argiteriako aginte-zentroak SHP 1/10000

 

Garraio-sareak

UP. Oinezko ibilbideak (Esparruak) SHP 1/10000
UP. Oinezko ibilbideak (Lerroak) SHP 1/10000
UP. Txirrindularitza ibilbideak (Lineak) SHP 1/10000
UP. Txirrindularitza ibilbideak (Esparruak) SHP 1/10000
UP.Oinarrizko errepide-sarea (Lerroak) SHP 1/10000
UP. Oinarrizko errepide-sarea (Esparruak) SHP 1/10000

 

Lurralde-banaketa

UP. Banaketa-eremuak SHP 1/10000
UP. Oinarrizko unitateak SHP 1/10000
UP. Ekintza unitateak SHP 1/10000
UP. Unitate integratuak SHP 1/10000

 

Lerrokadurak eta altuerak

U.P Lerrokadurak  SHP 1/500
U.P Altuerak  SHP 1/500
UP. Merkataritza-antolaketa SHP 1/500