Hiria Birgaitzeko Bulegoa

La Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona se encarga de lo relacionado con la tramitación y ejecución de rehabilitaciones de Pamplona.

Funciones

  • Alde Zaharreko eta I. eta II. Zabalguneetako berariazko planeamenduaren gaineko txosten eta azterlanak.
  • Hiriaren etxebizitzetarako eraikinen birgaitze orokorra, eta, zehazki, birgaitzeko lehentasuna duten eremuak (Alde Zaharra eta Zabalguneak). 
  • Iruñeko hiri barruko eraikinak birgaitzeko diru-laguntzen espedienteei loturiko obra-lizentziak tramitatzea. 
  • Eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko diru-laguntzak tramitatzea (Nafarroako Gobernua eta Iruñeko Udala).
  • Eraikinetan irisgarritasuna hobetzeko plan berezien tramitazioa (desjabetzeak).

Helbidea eta harremanetarako datuak

Helbidea: Hilarion Eslava kalea 1b, beheko solairua - 31001 Iruña

Telefonoak:

  • 948-420980
  • 948-420981

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:30 - 14:30.