Iruñeko Udalaren logotipoak erabiltzeko baimenerako eskaera

Iruñeko Udalaren logotipoak erabiltzeko baimenerako eskaera

Eskatzailearen datuak

Eskaerari buruzko informazioa

Erabili nahi den aldaera
Logotipo color
Logotipo blanco-negro
Logitivo negativo
Logotipo verde

Erabilera arauak

  1. Aldaerak ezin dira ez aldatu ez moldatu, osagaiez, proportzioez eta koloreez bezainbatean.
  2. Logotipoaren inguruan hori zuzen ezagutzeko segurtasun-tartea errespetatuko da.
  3. Negatiboko aldaera eta/edo kutxak erabiliko dira atzealdeak koloretako logotipoaren eta/edo bere aldaera zuriaren irakurketa argia galarazten badu.
  4. Debeku da logotipoaren edozein erreprodukzio, banaketa, jendaurreko komunikazio, eraldaketa eta, oro har, edozein ustiapen, baldin eta Udalak ez badu aurrez berariazko baimenik eman. Baimendu gabeko erabilerak edo baimendutakoaz bestelako helburua duenak Iruñeko Udala ahaldunduko du beharrezko ekintzak premiatzeko eta neurriak eskatzeko, betiere bere eskubidea babeste aldera.