Hezkuntza, Berdintasun eta Kultur Aniztasuneko Alorra

ANTOLAKETA-EGITURA

 • Concejalía delegada: Carlos Salvador
 • Alorreko zuzendaria: Cristina Martínez
 • Idazkaritza teknikoa: Ana Góngora
   

HELBIDEA ETA HARREMANETARAKO DATUAK

Helbidea: C/ Descalzos, 72. 31001 Pamplona

Telefonoa: 948420553

HEZKUNTZA

Hezkuntza

Eginkizunak:

 • Hezkuntza-instalazioak mantendu eta sustatzea: eskola publikoak, musika-eskola eta abar
 • Ikastetxe publikoen eraikinetako kontserbazio-, mantentze- eta zaintza-lanak
 • Instalazio horiek eskolaz kanpoko orduetan erabiltzeko koordinazioa
 • Herritar guztiei zuzendutako hezkuntza-programak garatu eta sustatzea
 • Ikastetxeek garatzen dituzten jarduerak sustatzea, dirulaguntzen edo berariazko programen bitartez
 • Iruñearen gaineko ezagutza bultzatzea ikasleen artean
 • Lankidetzan jardutea unibertsitateekin
 • Araubide bereziko musika-irakaskuntza sustatzea eta Joaquín Maya Musika Eskola kudeatzea
 • Iruñeko Haur Eskolen Erakunde Autonomoa alor honi atxikirik egotearen ondoriozko eginkizunak
 • Arte-irakaskuntzak sustatzea eta Catalina de Oscáriz Arte Eskola kudeatzea

Helbidea: Descalzos k. 72. 31001 Iruña

Telefonoa: 94820507

Berdintasuna
 • Ekintza positiboko berariazko neurriak diseinatu eta sustatzea
 • Berdintasuneko Ordenantzaren jarraipena egitea
 • Bere lurralde-eremuan bizi diren herritarrak sentsibilizatzea emakumeen eta gizonen ezberdintasun-egoeraz eta berdintasuna sustatzeko abiarazi behar diren neurriez, baita gainerako ezberdintasunez ere
 • Lurralde-eremuan gertatzen diren bereizkeria-egoerak hautematea, eta egoera horiek errotik kentzeko neurriak diseinatu eta sustatzea
 • Entitate publiko zein pribatuekin harremanak finkatzea eta partaidetza eta lankidetzarako bideak ezartzea, baldin eta erakundeon xedeek edo eginkizunek emakumeen eta gizonen berdintasuna erdiesten laguntzen badute
 • Compañía kaleko zentroa kudeatu eta dinamizatzea
 • Iruñeko Emakumeen Etxea
 • Hedapen- eta sentsibilizazio-jarduerak egitea: martxoaren 8ko Emakumeen Nazioarteko Egunaren eta azaroaren 25eko Emakumeen aurkako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Egunaren inguruko ekitaldien programazioa
 • Argibide-, aholkularitza- eta laguntza-zerbitzua LGTBI gaietan
Kultur Aniztasuna
 • Kultur Aniztasunari eta Herritartasun Inklusiboari buruzko I. Plana garatu eta bultzatzea
 • Gure hirian dagoen kultur aniztasuna sustatzea eta gauzatzea
 • Kultur aniztasuna ikusarazteko ekintzak gauzatzea eta kultur balio desberdinen arteko bizikidetza sustatzea